Spirituális fejlődésünk   11 hozzászólás


Email-en kaptam Szabó Judit írását, amit most szeretettel megosztok veletek:)
Miért van ez a nehéz időszak napjainkban?

Johann Calleman, maja naptár szakértő szerint a maja időszámítás utolsó energiahulláma 2011. március 9-én indult, és 2011. október 28-ig tart.
Ez idő alatt elérkezik hozzánk az emberiség általunk ismert, eddigi történelmének legmagasabb rezgésű energiája, ami lezárja a jelenlegi korszakot.

Hogy ez nem pusztán elmélet volt, arra drámai bizonyítékot kaptunk rögtön másnap, a japán földrengés, cunami és atomkatasztrófa tényében. Ami természetesen nem egyetlen esemény volt, hanem hetekig tartó erős megpróbáltatás, aminek még most sincs vége. S az arab világ forrongása is ide tartozik. Bizonyára még hosszan sorolhatnánk az eseményeket, de most az összefüggésekre szeretném felhívni a figyelmet.

A maja naptár alapfokú ismeretében tudjuk azt, hogy két, egymást követő idősáv közötti energiakülönbség hússzoros. Ez azt jelenti, hogy a jelen korszak energiaszintje hússzorosa az előző korszakénak. Az, hogy március 9-én elindult az új és egyben utolsó idősáv, azt jelenti, hogy az az energiaszint, ami 1999 óta jelen volt a világban, most a hússzorosára emelkedik. A nehézség csak az, hogy az éppen lezárult (1999-2011-ig tartó) korszakban kb. 12 évünk volt arra, hogy az energia a hússzorosára emelkedjen, s mi alkalmazkodjunk hozzá. Most nyolc hónapunk van rá. Ezért az átalakulás gyorsabb, s ennek megfelelően intenzívebb, mint az elmúlt időszakokban. Ennek a hatását már most is érezzük, sajnos káosz, félelmek és bizonytalanságok formájában, mind egyéni, mind világviszonylatban.

Ezt nem azért írom, hogy bárkiben is félelmet keltsek, ellenkezőleg: a helyzet tisztázásával megnyugodhatunk, s felkészültebben nézhetünk a nagy átalakulás elébe, – amit már oly régóta várunk.
Könnyebben megértjük a jelenségeket, ha arra gondolunk, hogy mi történik akkor, amikor az ember egy magas rezgésű, szent energiával találkozik.
A találkozás lehet nagyon kellemes és felemelő, de megvan a maga utóhatása:
a Fény eltávolít belőlünk mindent, ami tőle sötétebb. Tehát megérinti lelkünknek azon részeit, ahol még tisztázatlan, feldolgozatlan élmények, hiedelmek, érzések vannak – többnyire tudattalanul. S mindezt felhozza a tudatosba. Ilyenkor az emberek csak azt veszik észre, hogy valami rettenetes, ijesztő dolog történt az életükben, amit sokan úgy értelmeznek, hogy “Én megindultam a fény felé, most támad a sötétség!” vagy úgy, hogy “Jaj, biztosan valami rosszat tettem!”

Mindkét felfogás poláris, nagyon anyagba zárt felfogást tükröz, s ezért nem mutat túl a felszíni jelenségeken. A lélek mélyebb szintjeit is figyelembe véve, a Fénnyel való találkozás hatására a tudattalanba „becsomagolt”, „lenyomott” fájdalmas, félelmetes, kellemetlen emlékek, élmények a felszínre emelkednek, s megjelennek a környezetünkben, hétköznapjainkban. S amikor mi megrettenünk ettől, és elkezdünk azon gondolkodni, hogy vajon miért is történt ez velünk, akkor tudnak valóban tudatosulni ezek a tartalmak, s ha ez megtörtént, akkor kezdhetjük el „helyre tenni” és meggyógyítani lelkünk sötétebb részeit.

Normál esetben ilyenből egy élet alatt néhány van. Most azonban nem az emberiség normál hétköznapjait éljük, ezért mindez sűrítve, intenzíven, rövid idő alatt zajlik le. S mivel ezt a kozmikus helyzetet a Teremtő akarta így, természetesen segítő kezet is nyújt mindazoknak, akik ki akarnak jutni saját lelkük sötétségéből. Ezért a helyzet, amiben vagyunk, nehéz, de boldog is. Erről gyakran az a pap jut eszembe, aki az egyik húsvéti misén elmesélte, hogy egy kislány megkérdezte tőle: „Tessék mondani, Jézus a kereszten szenvedett, vagy boldog volt?” S ő azt válaszolta: mindkettő.

Az átalakulás, a megtisztulás, a beavatás utolsó pillanatai mindig a legnehezebbek: ilyenkor a legmélyebb félelmek szakadnak a lélekre, elhagyatva, végtelenül egyedül és a pusztító erőknek kiszolgáltatva érzi magát. Pontosan ugyanúgy, mint ma.

De Isten végtelen kegyelme és szeretete van a félelmek, a káosz és az elhagyatottság mögött mindazok számára, akik a Fényt választják. Pontosan úgy, ahogy ma.

Akik az elmúlt években ráhangolódtak az átalakulás különböző hullámaira, azok mára már szeizmográf érzékenységgel észlelik a rezgés emelkedési hullámokat. Ilyenkor az ember azt veszi észre, hogy nem jól van, lelkileg-testileg valami gyötri, rossz dolgok történtek a családban, munkahelyen. Ezt először mindenki a saját „batyuja” részeként értékeli, azaz, biztos benne, hogy az ő egyéni problémája. Majd aztán kiderül – s az utóbbi időben napra, órára pontosan -, hogy ugyanazok a tünetek, események a baráti körében is megtörténtek, s valóban órára pontosan. Ezen aztán elgondolkodik az ember, s kicsit meg is nyugszik, hogy akkor mégsem csak az ő problémája. „Biztos, hogy megint van valami a levegőben” – szokták mondani ilyenkor, s most már tudjuk is, hogy mi: az új, magasabb rezgésű energia.
Az emberiséggel éppen most zajló, spirituális események közül egyet emelnék ki: Valószínűleg sokan tudják, hogy jövőre lezárul egy közel 26.000 éves periódus, egy precessziós kör. Ennek most nem a csillagászati és asztrológiai vonatkozásait említeném most meg – ami szintén nagyon izgalmas –, hanem azt, hogy mi ennek a körnek a spirituális jelentése. Egy precessziós kör – vagyis, amíg a Tavaszpont körbejár az állatövön – kb. 26 ezer évig tart, az emberi magzat fejlődése kb. 260 napig. Erős analógia látszik a spirituális és a fizikai születés között: ez a 26.000 év egy érési szakasz, amit nevezhetünk egy teremtési korszaknak is. Ez alatt az idő alatt az emberi faj lehetőségeket kap arra, hogy a tudatát egy – vagy több – szinttel magasabbra emelje. S ha ez sikerült, egy új fejlődési ciklust kezdhet, a magasabb tudatszinten.
A Tavaszpont átlépése egyik állatövi jegyből a másikba mindig válságokkal járt, hiszen egy újabb érési szakaszt vezetett be. Amikor a lélek fejlődése végigjárja az állatöv által nyújtott lehetőségeket, akkor eljut az utolsó, a 12. házba, a Halakba. Itt lezárul a fejlődés, és a feloldó energiák előtérbe lépnek, hogy leoldják a lélekről mindazt, amit nem vihet magával az örök hazába. Leoldják mindazt, ami távol van Isteni Lényétől, Isteni Önvalójától. Ezért a halandó részünk ilyenkor halált, pusztulást, veszteséget, félelmet, kilátástalanságot él meg.
Halhatatlan részünk viszont tudja, hogy az igazi „élet” és fejlődés most nem a felszínen, a külvilágban van, hanem belül, a lélek mélyén. Amit most megérlelünk odabent, az fog a következő fejlődési szakaszban – ami minimum 26.0000 év – egy új fizikai valóságot körénk teremteni. A 12. házban való tartózkodás a mi szempontunkból olyan, mint a mag a hó alatt: kívül még nincs jele az életnek, de belül, a mélyben már lezajlott az átrendeződés, már elhelyezkedtek az új élet csírái, s csak a kellő időre várnak, hogy kibújjanak, s meghódítsák az új világot.
Az emberiség végigjárt egy 26.000 éves érési ciklust. Az „érettségi vizsga” utolsó, s talán legnehezebb „tételeit” húzzuk most, de a tét nagy:
új élet egy megtisztult világban!

S a dolgok gyakorlati részére térve, sokan megkérdezik: mit tegyek a hétköznapokban, hogy bírjam az átalakulás iramát, hogy a nehéz energiák ne húzzanak le? Biztos, hogy nem egy mondattal lehet erre válaszolni, ezért csak a legfontosabbakat emelem ki.

Ha tudatosul bennünk valami „sötét” folt, igyekezzünk meggyógyítani, megfelelő felfogással, életmóddal, esetleg terápiával. Arra, hogy hogyan tűrjük a „tudattalan vízözönét*” csak azt tudom javasolni, hogy tudatossággal, növekvő összeszedettséggel, meditációval, belső nyugalommal, békével.
Mindezt akkor tudjuk megtenni, ha erősödik bennünk az örök szellem, Isteni Önvalónk. De pontosan ez az „érettségi vizsga” tétje: mennyire tud bennünk, s rajtunk keresztül megnyilvánulni saját Isteni Énünk. Csak az marad talpon a „tudattalan vízözönében”, akinek a tudata éber, fényes, erős.
Ez a tisztító tűz, ez a szétválasztás, amin át kell mennünk ahhoz, hogy egy megtisztult világban élhessünk.

Bár a folyamat nem könnyű, s a külső események nem megnyugtatók, mégis arra buzdítok mindenkit, hogy amennyire képes, győzze le a félelmeit, s ne engedje, hogy ezek a hatalmukba kerítsék.
Bátorításul el szoktam mesélni azt, hogy a 2004-es ázsiai cunami után egy fotós a helyszínen járt, és képeket készített. Legalább húsz képen pontosan látszott, hogy az áradat mindent letarolt – két kivétellel: a buddhista és a keresztény szentélyek érintetlenek maradtak.

Azt hiszem, ebből minden érthető: a pusztító erők pontosan „tudják”, hogy mikor, hol és kit vihetnek magukkal. Hasonló a hasonlót. De a tiszta, magas rezgést kikerülik, s ezt bizonyítják azok a tények is, hogy sokszor a földrengés is érintetlenül hagyja a spirituális központokat: a templomok gyakran sértetlenek maradnak – még akkor is, ha ezt a Lay vonalakon való építkezéssel magyarázzák.

Ez bátorításul szolgál a számunkra.
Egyrészt töröljük a tudatunkból a „katasztrófa” lehetőségét, így csökkentjük annak esélyét.
Másrészt tudatosan csökkentsük félelmeinket, s ezzel szintén emeljük a „köz-rezgést”.
Harmadrészt tudjuk, hogy az ősi, spirituális tanítások szerint mint bent, úgy kint: ha a lelkünkben tiszta, magas rezgésű energiák vannak, ha igyekszünk minél közelebb kerülni Isteni Énünkhöz, s benne élni, akkor „a sötétség előlünk kitér”.

Ennek eléréséhez kívánok Olvasóimnak égi áldást, belső békét, szeretetet és Fényt!

Szabó Judit


http://majanaptar.csillagmag.hu/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mindenkinek melegen ajánlom ennek a videónak a tanulmányozását…


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2011. 06. 26.
Ne zárd el a csapot!!!!
Lassan 1 hónapja járok fel ehhez a csodás forráshoz vízért, és napok óta fogalmazódik bennem valami. Az első perctől fogva el akartam zárni a forrás csapját, hogy ne pazaroljuk a vizet:) Ez olyan önkéntelen érzés volt inkább, ami ugye mélyen belénk ágyazódott, szinte átitatja az életünket. Mert miben nőttünk fel? “Zárd el a csapot! Ne pazarolj! Kevés a víz!” stb. Mióta nap, mint nap ide feljárok, egyre jobban érzem ezeknek a mondatoknak az abszurditását. Agymosás, amit gyerek korunk óta folyamatosan hallunk! Miért is van ilyen sok szegény ember?…. Zárd el, dugítsd el, mert majd kifogy és nem lesz többet! Talán ez a legtermészetellenesebb dolog, amire “neveltek” vagy inkább programoztak minket! Csak nézzétek a forrást! Folyamatosan csak adja magát! Sosem fogy el! Ilyen nincs a természetben! Csak ha az ember közbeszól, és megakasztja, eldugaszolja, spórol vele…. Vuhhh! Még leírni is rosszul esik!!! Az a természetes, hogy mindenből mindig bőségesen van! Tilos elzárni! Tilos spórolni! Nem fogy ki!!! Emlékeztek Adamus júniusi shoudjára a félig telt pohárról? Mintha ő is ezt akarta volna elmagyarázni:)
Szóval, ezt tanította nekem a forrás: sosem fogy ki semmi, amire az embernek szüksége van. A természetben mindig mindent bőségesen megtalálsz! Ne szerelj csapot a bőségre és főleg ne zárd el!!!!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szeretettel ajánlom figyelmetekbe ezt a videót:
2012-A világforradalom megkezdődött:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A legújabb Új Energiás tapasztalataim 8. rész
2011. 06. 06.

Végre itt vagyunk!!! Hála a legdrágább barátnémnak, elköltöztünk szombaton. Ha Ella nincs, még mindig csak pakolok és pakolok… Nagyon nagyon szépen köszönöm!!!!!
Most itt vagyunk ezen a szép kis portán, és remélem, mihamarabb sikerül az Életkertbe költöznünk. Már itt is csudi jó, hogy ilyen közel a nagy hegy, talán holnap el is tudunk menni egy kisebb sétára. Eddig még csak dolgoztam, hogy fizut kapjanak az emberek:-)
Most már nyugodt vagyok, és kíváncsian várom, mi fog következni:DDD
Ennyit mára, ma lett meg a netem.-)
Mindenkinek millió puszi!!!!
A döntés

A legújabb Új Energiás tapasztalataim 7. rész
2011. 05. 26.
A döntés

Döntöttem! Június 4-én költözöm, de még nem az Életkertbe, csak a közelébe. Sajnos nem találtam ennyi idő alatt a pici pénzecskémért olyan helyet, ami minden szempontból megfelelt volna. De az utolsó pillanatban végre meghallottam a segítséget! Hétfőn hazafelé beugrottam Zoéhoz, és kérdezte, hogy mitől ilyen pirosak a szemeim. Mondtam a megszokott választ, hogy nem tudom, ahogy a szemészek sem, csak a szokásos rossz duma, hogy kék a szemem és ezért túl érzékeny…. Bla bla…

Történt, hogy tegnap este újból beszéltünk Zoéval házvásárlás ügyben, és megint rákérdezett, hogy mit gondolok a szememről? Úgy gondoltam, hogy mindig volt valami “külső” ok, amiért bepirosodott, másfél éves korom óta. Most figyeljetek! Azóta hordozom, amit már rég le kellett volna tennem:DDD

Mikor tegnap Zoé újra rákérdezett, megkértem, hogy segítsen, mert most már csak annyit tudok, hogy semmit nem tudok és semmit nem látok tisztán. Érzem, hogy beleragadtam a dolgaimba, és ugye a régi módszereim mit sem érnek már. Tudom, hogy Zoé úgy, mint én, szintén kitanulta az Új Medicinát, ezért teljesen megbízom benne. És tudjátok mit mondott? Hogy ő úgy érzi, hogy a túlzott erőlködéstől és akarástól pirosodik be a szemem. És abban a pillanatban rájöttem, hogy valóban így élek gyerek korom óta. Ha valamit csinálni kell, csináljuk, gyorsan, és tökéletesen!!! És ezzel a pörgéssel és akarással -bár nagy munkával-, de eddig mindent sikerült elérnem. Hát, most már nem működik, csak a szemeim látják kárát! Nagyon átgondoltam ezt, miután letettük a telefont, és megint csak hálát és köszönetet tudok rebegni Zoénak, hogy hajlandó volt kívülállóként tisztán rámnézni, és elmondani, mit lát, mit érez! Köszönöm Zoé!!!

Az ő ötlete volt az is, hogy ne erőlködjek, hogy minden áron házat vegyek ilyen pici idő alatt. Ezt mondta:

-“Költözz oda, kirándulgass egész nyáron, és nézd meg, hogy egyáltalán jól érzed-e ott magad!!!”

És milyen igaza van!!!! A házikó egyenlőre még nem megvehető amit kinéztem (minő véletlen) , így mindenképp várnom kell. De már ott várok! Tényleg megkóstolom, milyen az élet a hegyekben! És most már tudom, hogy ha itt lesz az ideje, beköltözöm az Életkertbe is. De akarással ez nem megy!! Akarással tudok magamnak angóra nyuszis szemeket csinálni, de az új energiában képtelen vagyok közlekedni vele! Megint tettem egy hatalmas lépést! Letettem valamit, amit 48 éve hordozok!!!És ami a lényeg, hogy teljesen megnyugodtam! Nincs szerződés, ami kötelezne bármire! Persze, az ember mindig talál valami történetet magának, ami igazolja a nyomorát, (Én a huzatos metrót, a számítógépet okoltam a szemeim bepirosodásáért) de ez sosem az igazság!!! Az igazságot mindig belül kell keresni, és igenis, kérjetek segítséget egymástól, mert, mint én is, amit olyan régen hordozunk, már nem látjuk meg! Itt hatalmas segítség tud lenni egy szerető, tisztán látó szemecske:-)

Köszönöm Zoé<3


A legújabb Új Energiás tapasztalataim 6. rész
2011. 05. 23.
Eddig nem volt jó ómen, ha képet is tettem fel a kiszemelt ingatlanról, ezért most csak a “hatalmas” faluközpontot nézhetitek meg:DDD A többit csak akkor, hogy ha az égiek is azt akarják, hogy megvegyem. Előzetesként annyit, hogy ígéretes tárgyalások folynak, és nagyon érdekesre sikerült a mai odamenetelem is. Remélem, a felsőm rendezte így…
Az történt, hogy reggel Bekölcére készültem, és néhány bükki falucskába. Ez a tervem pár másodperc alatt megváltozott, mikor a kezembe került egy kinyomtatott ingatlanhirdetés Szandaváraljáról. Itt már voltunk Ellával még áprilisban, csak sok minden nem jött be az akkori házon. A hely viszont magával ragadó, ezért változtattam útirányt, ahogy megtaláltam itt egy “újabb” hirdetést. A meglepetés akkor ért, mikor ugyanahhoz a házhoz vittek:DDD Más szögből, máshogy volt lefotózva, és nem ismertem fel. Gondolhatjátok a meglepetést:DDD De úgy gondoltam, hogy nem véletlenül kerültem újból ide. Egyébként nagyjából 1 hete folyamatosan elmentem a kis falu mellett, szó szerint körbejártam:-) Úgy döntöttem, ha már így hozta a sors, bejárom a 117 lelket számláló kis települést. A tájháznál leparkoltam, és megkérdeztem egy hölgyet, aki épp a muskátlikat ápolgatta, hogy tud-e eladó házat. Már vitt is, és mutogatta őket. Itt az egyik tulajjal egyezkedek most, és ha mindenkinek ez lesz a legjobb, június 4.én költözöm. Na még nem a saját házikómba, mert felújítás alatt lesz 3 hétig, de addig találtak nekünk helyet a faluban, hogy ne kelljen a 2 kutyusommal végigasszisztálni az átépítést. Mint kiderült, nagyon jó kis társaság alakult itt ki, folyamatosan közös programjaik is vannak. Bulik, kirándulás, esti sütögetés, stb. Ha valaki jönni szeretne az Életkertbe, a helyi kastélyban megszállhat nagyon jutányos áron. Egyenlőre ennyi. Ezt intéztem ma.
Megjegyzésként, a kerti egyik fotón és a bejárati ajtón kis fénygömbök vannak. Nem voltam egyedül…. De ezeket még nem láthatjátok:-))))

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A legújabb Új Energiás tapasztalataim 5. rész
2011. 05. 18.
Reményt keltő volt a mai országjárásom:-) Becskén találtam egy olyan házat, ami minden szempontból tökéletes nekem és az Életkertnek is. Nem a hegyre nyílik, hanem a hátsó kert a mezőre, de onnan pár perc séta az erdő. Gyönyörű helyen van ő is, a Cserhát szívében. De nehogy túl egyszerű legyen a dolog, tartozás van a házon. Már drága Zoé is dolgozott az ügyön, és ha sikerül a banktól kapnunk egy olyan nyilatkozatot, hogy tehermentesítik a házat, ahogy kifizetem a vételárat, akkor mehet a buli:-) Ennyit intéztem ma. Amúgy remekül érzem magam:-)
Ti mit éreztek????

A legújabb Új Energiás tapasztalataim 5. rész
2011. 05. 18.

A legújabb Új Energiás tapasztalataim 4. rész
2011. 05. 17.
Ma rövid leszek, mert több száz kilcsi áll mögöttem, és teljesen elcsigázott vagyok:-)
Ma is egy gyönyörű helyen voltam, csodás környezetben édes házikót találtam, de nagyon sokra tartották. A maradék pénzecskémből nem tudnám lakhatóvá tenni magamnak…
De eljátszottam a gondolattal, hogy mi lenne, ha…. és akkor akkorát pereceltem, hogy nem maradt bőr a térdemen:-)))) Ezt így értelmezem: Állj, egy lépést se tovább. Megértettem:-)
Igaz, hogy a világ végén voltam Mihálygergén, megint olyan helyet találtam, amilyenhez hozzá foghatót még nem láttam és közben valamire megint rájöttem. Nem kell pánikba esni, ha egyik csodás helyen nem jön össze a házvétel. Rengeteg ilyen hely van Magyarországon. Ott leszünk, ahol minden feltétel tökéletes. Fel a fejjel:-) Holnap Erdőkürtre megyek:-)
Jó éjt és csodás álmokat mindenkinek:-)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A legújabb Új Energiás tapasztalataim 3. rész
2011. 05. 16.
Kialudtam a tegnapi depit:-) Mára a terv az volt, hogy az autószerelő lecseréli az olajat és a szűrőt a kocsimban, mert már túlfutottam 2000 kilcsivel a határt:-( Ez meg is történt, hurrá:-)
Útközben, elgondoltam, hogy mi lenne, ha holnap pakolnék. Rossz érzés. Elvetettem. Ez után arra gondoltam, hogy holnap ismét neki indulok, és keresek egy albérletet, ahova lerakhatom a bútorokat és költözhetek átmenetileg a 2 kutyámmal. Ez jó érzéssel töltött el, így ez lesz. Igyekszem olyan helyet találni, ami a legközelebb van ahhoz a helyhez, ahová a szívem húz, hogy ha már lepakoltam, minél több házat tudjak megnézni, a legkevesebb benzin ráfordításával:-)))
Így reggel ismét nekiindulok, mint ahogy már oly sokszor ez alatt az 1 hónap alatt. Ha meglesz, ahova bútorozhatok, akkor összepakolunk a barátnőmmel. Azt mondja, nagyon gyorsan csinálja már az ilyesmit:-)))
Szóval tervezni előre, max 1 nappal lehet, akkor sem “ésszerűen”, hanem mindig a szívedre hallgatva. Ha nem úgy csinálom, úgy sem megy semmi:-))) Ha pedig a szívemre hallgatok, és megengedem, a bizonytalanság érzése helyett a legnagyobb szabadságot érzem. Ez jó:-))) Főleg, hogy most már a szívem hangja adja a legnagyobb biztonságot is. Más biztonság már nem létezik. Sokat vezetek mostanában, és többször érzek olyasmit, mint amit itt írtam:
https://eletkert.wordpress.com/2010/12/23/varazslat/
Ahogy elsuhanok az emberek mellett, egyszerűen csak érzem őket. Nem a gondolataikat, hanem azt az energiát, ami motiválja őket. Nagyon érdekes….
Elkalandoztam, vissza az eredeti tervhez:-))) Van még 2 pici falu azon a környéken, amibe beleszerettem, de kinéztem több másik házat is. A lényeg most az, hogy legyen hova kiköltöznöm mihamarabb. Ezen vagyok. Nem akarok megvenni olyan házat, ami nem felel meg, csak a határidő rövidsége miatt. Minden rendben van és minden rendben lesz. És ez így van:-)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….
A legújabb Új Energiás tapasztalataim 2. rész
2011. 05. 15.
Elnézést, hogy csak most írok, de minden este összeesem általában a fáradságtól. Ma például majdnem egész nap aludtam. Semmit sem tudtam csinálni, csak aludni. AZ viszont nagyon jól esett:-)
Tegnap megint el kellett mennem Kisbárkányba, bár nem így terveztem, de tudjátok, tervezni tilos bármit az új energiában, mert úgysem úgy lesz, csak sokkolod magad vele:-)))
Szóval, hogy bonyolódjon a helyzet, kaptam egy levelet mami menyétől, hogy nézegessek mást is, mert ő bizony nem talál maminak házat. Elmentem hát újra Kisbárkányba, mert azt már tudom, hogy ott szeretnék élni, és megnéztem a többi eladó házat is. Nem sok van, de vagy az ára nem az én pénztárcámnak való, vagy egyszerűen nem vagyunk jók egymásnak. Megint jött a nagy elkeseredés, ami bevallom most is tart. Mami teljesen le lett állítva, ilyeneket mondott, hogy akkor ő már csak itt fog meghalni egyedül. Ő menne, én jönnék és mégis falakba ütközünk.
Most ott tartok, hogy feladtam. Úgy látszik, tényleg a legutolsó szalmaszálat is el kell engednem. Innen mennem kell. Az új házam még nincs meg. Bérelnem kell egy házat, amíg megtalálom az igazit.
Az energiáimat kivontam mindenhonnan, szinte érzések nélkül vagyok. Ez az igazság. Csak azt tudom, hogy össze kell pakolnom, és el kell mennem. Nem tudom hova. Ezt is át kell élnem, de talán lehetne könnyebb is. Megengedem!!!
Ti hogy élitek meg ezeket az időket? Írjátok meg légyszi ti is, had tanuljunk egymástól.
Nagyon szépen köszi!!!
A legújabb Új Energiás tapasztalataim 1. rész
A saját tapasztalataimat szeretném megosztani veletek az új energiáról, ne fussatok bele ugyanazokba a kellemetlen tapasztalatokba, amit már megjártam:-)
Az áprilisi “keresztre feszítésemet” már ismeritek, de azt nem, hogy ez milyen jót tett velem! Azért volt rá szükség, hogy elveszítsem az utolsó tájékozódási pontomat is a régi energiában. Ahol eddig magabiztosan mozogtam, ott egyszerűen minden megszűnt létezni:-))) Akkor bömböltem, mint egy oroszlán, de minden új születése bömböléssel kezdődik:-) A lényeg, hogy semmi sem maradt a régiből, ami csak egy kicsit is vissza tudott volna tartani.
Ez után “persze” 2 hetes sokkos állapot következett, amikor azt hittem, megőrülök attól, hogy semmi sem működik, ami eddig!!! De szerencsére még épp időben jött Ákos fordítása a Hathoroktól, és szó szerint megvilágosodott előttem a helyzetem:-))) Megtudtam, hogy a nullpontban vagyok, ezért nem működik semmi. És akkor vártam. Megnyugodva, ismét boldogan, vártam a csodát. És az első csoda 2 napra rá, meg is történt. Megtaláltam az Életkert helyét!
De ne higgyétek, hogy innentől minden happy:-))) Itt megint folyamatosan falakba ütköztem:-) Úgy csináltam, mint a kis Vuk, mikor azt hitte, hogy hallott pár szót Karakhtól és már tud is vadászni:-))) Tárárá rárám, fütyülgettem én is az erdőben, aztán visszapattantam egy fáról:-)))
Most már óvatosabb vagyok, és igyekszem nem úgy közlekedni az új energiában, mint az elefánt a porcelánboltban:-))) Mert az az igazság, hogy a régi energiás, nekünk természetes módszereink, rendkívül durvának számítanak az új energiában, ezért egyszerűen kihúzódik belőle, és máris koppansz:-)) Az előbb még itt volt, most mi van???
Hogy megértsd, lefordítom:-)))
Mivel abszolút kezdő vagyok az új energiában, úgy mennek a dolgaim, hogy lépek egy hatalmasat előre, aztán egy nagy semmi. Ennek nem kell így lennie, ez csak az én hozzáállásom miatt van. Ahogy megértettem az adott pillanat energiáját, működtek a dolgok. Na tényleg, konkrét példa, hogy érthető legyen:
Nemcsak az érintetlen, gyönyörű helyet találtam meg, de úgy éreztem, a ház és az őt körülölelő kert is tökéletesen megfelel nekem és az Életkert ideájának, elvárásainak is. És itt van a régi energia hihetetlenül önző, valljuk be, kicsit bunkó felfogása is:-))) Mi az, hogy nekem megfelel? És őt ki kérdezi meg? Neki vajon megfelelek-e? Stimmelnek-e az energiáink? Ki tudjuk-e együtt alakítani itt a szeretet terét???
Ezeket teljesen figyelmen kívül hagytam, ami hihetetlen nagy bunkóságnak tűnik most már nekem is. Ugye tudjuk, hogy minden, de minden energia. És az energiák abszolút kölcsönhatásban állnak egymással, olyannyira, hogy egymást alakítgatják. (Ugye ezt tanultuk, de most meg lehet tapasztalni első kézből:-))) Hogy jövök én ahhoz, hogy eldöntöm, hogy nekem ez jó, és a másik fél érzéseit, véleményét is teljesen figyelmen kívül hagyom????
Ez úgy zajlott, hogy a kertben egy pillanatra volt egy csodálatos érzésem, mikor láttam magam ott sürgölődni a minden napok folyamán. Ez persze jelzés volt felőlük, hogy nekik minden OK. És rendben is volt ez az energiacsere megint addig, amíg én egyedül döntéseket nem akartam hozni, ami a hely energiáját is nagyban befolyásolná. Ez abban nyilvánult meg, hogy elkezdtem kigondolni, hogy hol, milyen változtatásokat szeretnék csinálni. Na, ezt sem lehet:-))) Legalábbis nem egyedül! Mikor ezt tettem, azonnal kivonultak a játékból:-))) Mami nem tud hova költözni, várni kell,… Hiába keressük a házakat neki, nincs aki megnézze, vagy nem jók.
Most ott tartok, hogy teljesen kihátráltam belőle, csak egy kis energiamorzsát hagytam ott magamból had kóstolgassanak, ismerkedjünk egymással. És persze a szívem egy darabkáját.-) Így viszont újra jelentkeznek nálam, ami jó:-)) Ismerkedünk egymással…. Senkit nem lehet úgy lerohanni, ahogy én akartam:-))) Ki fog minden alakulni a maga idejében:-) Ebben biztos vagyok. De semmit nem lehet erőltetni, és nincs olyan, mint a régi energiában teljesen természetes volt, például, hogy kigondolod, hova szeretnél még egy ablakot, vagy kutat, stb..Az ilyen tervezgetések nélkül elképzelhetetlen volt bármi! Ugye? Na, ezeket mostantól el lehet felejteni:-))) Majd kialakul minden úgy, ahogy az összes érintettnek a legjobb:-) Megértették velem, hogy ez nem egyedül az én döntésem. Állítsam le magam egy kicsit.:-)))
Most takarékon vagyok:-))) Ami ugye nagyon nehéz, mert köt egy régi energiás szerződés, miszerint május 31-ig el kell költöznöm. Ha nem kötnék adás-vételihez a kifizetésemet, már itt sem lennék. Odaköltöznék a faluba, és ott megvárnám, amíg maminak találunk egy neki legmegfelelőbb házikót, közelebb a családjához. De nem fizetnek ki, csak ha lefoglalózok egy házat, mami pedig nem vesz át foglalót, csak ha van új háza, ahová költözhet. Így a kígyó megharapta a saját farkát:-) Én viszont már nyugodt vagyok. Most lenyírom a füvet, aztán összepakolom a holmimat. Gondolom, 1 hét alatt végzek. Mert egy biztos: költözöm, mégpedig a világ legszebb helyére:-))) Nálam már minden rendben van. Persze biztos neki megyek még párszor a fának, de így tanul a gyerek:-))) Igyekszem megosztani veletek, ti már ne menjetek a falnak, vagy ne akarjátok megfogni a levegőt:-)))
Emlékeztek, mikor az év elején boldogan kiírtam az új jelmondatunkat? “Élj boldog bizonytalanságban és élvezd minden pillanat meglepetését”
Most élesben élem azt a boldog bizonytalanságot, amit január-februárban még csak kóstolgattam, és ami akkor, annyira finom volt:-) Meg kell, hogy mondjam, mikor élesben kezded el tapasztalni, elég rémisztő tud ez lenni. De ha elengeded, megadod magad neki, csodákra képes, és tényleg nagyon boldog, izgalmas dolog.
Egyenlőre itt tartok. Lesz még folytatás, addig is, remélem, hasznát tudjátok venni:-)
Este, ha nem leszek túl fáradt, írok nektek a megvilágosodás élményeimről is, ami nagyon érdekes, csodás dolog… Ez itt a sorozat következő részének kelletése:-))))
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Hathor üzenet a Föld számára Tom Kenyon közvetítésében
A tudat átalakulási állapotai
2011.április 23.
Meghatározások
Káoszcsomópont: kaotikus események csoportosulása. A Hathorok szerint a Föld Káoszcsomópontba lépett, aminek az eredményeképpen egyre növekvő káoszra számíthatunk –ideértve, (de nem kizárólag) a földrengéseket, a tűzhányók aktivitását, az abnormális időjárási mintákat, az ökológiai gondokat, valamint a gazdasági, szociális és politikai zűrzavart.
A tudat átalakulási állapotai: Így nevezik a Hathorok a nagy veszteség utáni a köztes állapotokat, amikor olyan helyzetben találjuk magunkat, amikor, a régi valóság megszűnt és az új valóság még nem teljesen alakult ki.
Tájékozódási pontok: A Hathorok kifejezése arra, hogyan érzékelünk és tájékozódunk az öt érzékszervünkkel világunkban.

Az Üzenet:
A Káoszcsomópontok alapvető jellegzetessége, hogy a tudatot átalakulási állapotba juttatják. A tudat átalakulási állapota akkor jön létre, amikor a tájékozódási pontokmegszűnnek létezni. Amikor pedig ez megtörténik, nullponti állapotba kerülsz, amikor is a korábbi valóságod már nem létezik többé, vagy gyökeresen megváltozott, és eközben az új valóságod még nem született meg.
Mivel a Káoszcsomópont még intenzívebb szakaszába léptetek, az átalakulási állapotokkal kapcsolatos nézőpontunkat szeretnénk megosztani veletek, abban a reményben, hogy saját magatok számára hasznosan fogjátok tudni felhasználni.
Szándékunk szerint az átalakulási állapotokat három részre oszthatjuk: 1: személyes átmeneti állapotok, 2: kollektív átmeneti állapotok és 3: fizikai halál.
Személyes átmeneti tudati állapotok
Elsőként foglalkozzunk a személyes átmeneti állapotokkal, mert valóságod érzékelésének működésében személyes érzékelésed a kulcskérdés.
A valóságod érzékelése alapvetően személyes teremtés. Befolyásolja kultúrád kollektív érzékelése, az időpont, a hely és a körülmények, de hogy mit érzékelsz valóságosnak és mit nem, az alapvetően teremtés – a saját teremtésed.
A valóságod érzékelése az érzékelési szokásaidtól függ, feltéve, hogy hasonlítasz a legtöbb emberre. Hozzászoktál az életed valóságainak egyfajta módon történő érzékeléséhez és ezek mondják meg úgyszólván, hogy ki vagy. Amikor reggel felkelsz és ránézel az órára, már meg is jelent előtted az idő kollektív érzékelése. A döntés, hogy belépsz-e ebbe az illúzióba, vagy sem, személyes döntés. Valójában a spirituális mester egyik képessége, hogy képes legyen sikeresen eligazodni a kulturális illúziók között, miközben tisztában van természetükkel.
Amikor személyes élethelyzeted gyökeresen megváltozik, tájékozódási pontjaid hajlamosak eltűnni, vagy újraszervezni önmagukat.
Vizsgáljunk meg egy lehetséges forgatókönyvet: ha ugyanazt a munkát végezted sok éven át, életedet ennek a pozíciónak az igényeihez alakítottad. Adott időpontban ebédelsz. Adott időpontban mész haza. A munkád igényeihez igazítva működsz együtt másokkal.
Ha azonban a munka váratlanul és hirtelen megszűnne, ezek az érzékelési pontok eltűnnének. Nem lenne szükség, hogy adott időben kelj fel, hogy adott időben ebédelj, vagy menj haza, és az emberek, akikkel ébrenléted óráinak zömében együttműködtél, már nem lennének elérhetőek számodra.
Ez a helyzet természeténél fogva a legtöbb ember számára zavarba ejtő. Megismételjük: eltűntek a tájékozódási pontok.
Ugyanez a jelenség játszódik le, amikor magánéletedben történik radikális változás. Ha egy számodra fontos kapcsolat hirtelen megszűnik, ennek a kapcsolatnak a tájékozódási pontjai tűnnek el és a tudati átalakulás állapotába kerülsz.
Ha egészségi krízisen mész keresztül és fizikai léted változik meg gyökeresen, eltűnnek tájékozódási pontjaid és ez zavarba ejtő lehet. A tudat átalakulásának állapotába kerültél.
Ahogy a Káoszcsomópont egyre jobban felerősödik, egyre több és több ember fogja tapasztalni, hogy a lökéshullámok hatására hogyan foszlik szét régi valóságuk. Ami eddig bizonyosság volt életükben, ma már bizonytalan. Ami szilárd talaj volt, arról ma már látszik, hogy nem az. A szó szoros és átvitt értelmében is.
Egyéb tudati átalakulási hullámok is megjelennek ebben a Káoszcsomópontban. Már most is többekre hatással van, de a hatása sokkal inkább szökőár-szerű lesz.
Ez az átalakulási állapot a kultúrátok kollektív hazugságainak összeomlásával függ össze. Növekvő mértékben egyre többen és többen fognak a színfalak mögé látni: meg fogjátok érezni a bábok mozgatóinak jelenlétét, bár lehet, hogy valódi kilétük rejtve marad előttetek. Egyre tisztábban fogjátok meglátni, hogy kultúrátok valójában manipuláció, korlátozás és sok esetben arcátlan hazugág.
És itt most nem gazdasági hazugságokról, a háborúk hazugságairól, vagy a vallások gúzsba kötő hazugságairól beszélünk, hanem a valós lényedről szóló hazugságokról, amelyek a bebörtönzéseteket biztosítja. Ez a hazugság az a hitbeli és kulturális kijelentés, hogy nem vagytok többek fizikai lényeknél, valamint, hogy az egy tény, hogy nem léteznek a földi tapasztalataitokon túl egyéb valóságok, birodalmak.
Ennek a hazugságnak a felismerése az egyén szabadságának előhírnöke, de ez az első lépések során elég zavarba ejtő lehet. Ennek az az oka, hogy a sokdimenziós tapasztalás annyira eltérő a földön a nap, mint nap megtapasztalttól.
Ennek az információnak a megosztásával az a célunk, hogy javasoljuk, hogy alakítsd ki a tudati átalakulás során megteendő gyakorlati lépéseidet.
Amikor egy erőteljes átalakulási állapotba kerülsz, lehet, hogy a legtöbb emberhez hasonlóan a csüggedés állapotába szorulsz. Sokan a tájékozódási pontjaik és a valóságnak hitt valóságuk egyszerre történő eltűnését mélyen megrázónak érzik.
Az idő felgyorsulásának ténye miatt, –ezalatt azt értjük, hogy egyre több tapasztalás játszódik le egyre kevesebb időn belül, – a sokk, vagy a csüggedés állapotában maradás olyan pszichológiai „élvezet”, amelyet nem engedhetsz meg magadnak. Mondanivalónk lényege, hogy – az átalakulási állapot természetétől függetlenül, legyen az életedben bekövetkező változás oka akár személyes, akár a kulturális manipuláció felismerése, – te vagy saját valóságod megteremtője.
Lehetnek történeteid, amelyek megmagyarázzák, hogy életed miért lett hirtelen reménytelen, de ezek csak történetek. Okolhatsz másokat, helyzeteket, szervezeteket a problémáidért, de ez csak a felelősség hamis átruházása. Lehetnek akár igazak is a történeteid, lehetnek személyek, körülmények, szervezetek, amiket okolhatsz, azonban amikor beléptél a tudat átalakulási állapotába, akkor igen erős teremtési folyamat központi örvényében vagy. Nincs ok és szükség siratni a tegnapi napot, ahogy a népi mondás tartja. Ami elveszett, elveszett. Ami elmúlt, elmúlt.
A központi kérdés, hogy „Te mit teszel most?”
Maradsz-e levert, sokkos állapotban, csüggedten, haragudva, vagy szomorúan? Avagy belépsz-e saját életed teremtőjeként valódi lényedbe?
Azoknak, akik a tudat alacsonyabb állapotaiban maradás mellett döntenek, nincs mondanivalónk.
Azokhoz szólunk, akik elég merészek és bátrak ahhoz, hogy felvállalják saját teremtő lényüket. Ha egy vagy ezek közül, lásd tanácsunk:
Amikor minden eltűnik, – amikor a korábbi valóságod tájékozódási pontjai eltűnnek, értsd meg, hogy üres pontba jutottál.
Az üres pont egy fontos átmenet a régi és az új valóság között. Ami volt befejeződött. A veszteség siratása helyett elfogadod az ürességet. Ez sokak számára nagy kihívást jelentő vállalkozás, mert az üres pontban nem lehet semmit tenni. Csupán szemlélheted ezt és önmagadat, mert a senki földjén nincsenek tájékozódási pontok.
Gondold meg jól, milyen új útjelzőket állítasz fel, mert ezek az elgondolások és hitek lesznek a csillagok az elméd új égboltján és ezek a tudatod mennyezetén elhelyezett csillagok fognak vezetni az új idők útjain. Légy tehát bölcs, amikor új csillagaidat, a Misztériumod társ-navigátorait hívod életre.
Kollektív átmeneti tudati állapotok
Mi úgy látjuk, hogy az emberi társadalom egy hatalmas kozmikus kígyóhoz hasonlít, amint levedli régi bőrét és vonaglik, tekergőzik, hogy ledörzsölje régi terhét. Van, amikor ez gazdasági zűrzavar formájában jelentkezik. Időnként politikai jellegű. Esetenként pedig a társadalmi szervezetek átalakulásaként, vagy összeomlásaként mutatkozik. Olykor pedig a vonaglás és tekergőzés földrengésként, vagy vulkáni tevékenységként, valamint szokatlan időjárási mintaként jelenik meg.
Ahogy szaporodnak az ember által okozott és a természetes katasztrófák, egyre több és több ember kerül a tudat átalakulási állapotába. Akik a földrengéseket, a vulkáni aktivitásokat, vagy pusztító időjárási jelenségeket közvetlen közelből tapasztalják, nyilvánvalóan a legközelebb állnak ahhoz, hogy az átalakulási állapotba kerüljenek. Ám empatikus személyek is úgy élhetik át az emberi, vagy a természeti megrázkódtatásokat, mintha fizikailag is jelen lennének.
Az egyes emberek tudatát egymástól elválasztó fátyol csakugyan tűnőben van, és egyre többen fogjátok tapasztalni, hogy a világban végbemenő változások zsigeri szinten történnek.
Most pedig olyanok helyzetével foglalkozunk, akik természetes, vagy ember által okozott katasztrófa – mint a földrengés, a vulkánkitörés, vagy a pusztító időjárás – utóhatásaként új valóság megteremtésének kérdésével szembesülnek. (A Hathorok szerint ezek a látszólag tőlünk függetlenül fellépő katasztrófák is szorosan összefüggnek az emberi tevékenységgel A ford. megjegyzése)
Amikor a pusztító erő elég erős, lehet, hogy a korábbi valóság tájékozódási pontjai már nem léteznek. Otthonod, munkahelyed már nincs többé. Lehet, hogy élelmiszer-, vagy vízhiány lép fel és a számos változó együttes hatásaként sokk, vagy csüggedés állapota jöhet létre.
Nagyon pontosan szeretnénk mondandónkat megfogalmazni. A katasztrófa esetén fellépő sokkos, vagy csüggedt állapot természetes, az emlősökre jellemző reakció. Ám amikor a pillanatot meghaladni és átalakítani szeretnéd, akkor saját léted, saját lényed magasabb dimenziói felé, fölfelé kell növekedned, azon tudati birodalmak felé, amelyek időn és téren túl léteznek.
Túlélései egyenleted részeként, a létezésed magasabb tényezőivel való egyesülésed mértékétől függően leszel képes a sokk és a csüggedés enyhítésére.
A központi kérdés, amit fel kell ismerni a káoszban, hogy a káosz bármely formája a lehetőség kapuja.
A túlélés, vagy egy új élet esélye előre nem várt módokon is jelentkezhet. Ennek az az oka, hogy a tájékozódási pontok már nincsenek a helyükön, így a tudatod nem biztos, hogy felismeri a kínálkozó lehetőséget.
Mélyen gyökerező emberi szokás, vagy hajlam, hogy az új valóságokat a múltbéliekhez hasonlítja. Szerencsétlen dolog lehet ezzel a beidegződéssel ilyen helyzetekbe bocsátkozni.
Sok mindent mondhatnánk még a káosz eseményeiben meghozott döntésekben érintett hiper-dimenzionális valóságokról, de „levágjuk az utat” és inkább gyakorlati információkat adunk át. Talán egy másik alkalommal lesz mód megosztani filozófiai tűnődésünket végtelen természetetekről és a bennetek rejlő végtelen lehetőségekről. Most azonban egy kicsit egyszerűbbek leszünk és átadunk egy módszert, hogyan lehetsz képes felismerni az előtted feltárulkozó új élet és sors lehetőségeit.
Tegyük fel, hogy beléptél a tudat átalakulási állapotába és elfogadtad az üres pontot és többé-kevésbé jól érzed magad a helyzet hatalmas bizonytalanságában, ekkor azt javasoljuk:
Légy kíváncsi és számíts csodákra.
A kíváncsiság állapotában a tudatodnak abba a részébe lépsz, amelyik az elvárások béklyóitól mentesen tud mozogni. Tudatot a gyermekekéhez hasonlatossá válik és ez az ártatlanság, – ami nem azonos a gyerekességgel, – teszi lehetővé a tudatosság téged nagyban segítő rezgésállapotát.
A csodákra számítás állapotában létrehozod a teremtőerőd kiáramlását és amilyen mértékben valósítod ezt meg, olyan mértékben fog növekedni a szerencsés dolgokkal való találkozások száma, a kedvező egybeesések mennyisége és a váratlan kincsek felbukkanása, legyenek ezek fizikai, mentális, vagy érzelmi jellegűek.
Az elkövetkező események iránti kíváncsiság és a csodákra számítás ilyenfajta kombinációja képes könnyen eljuttatni az üres pontból az új életbe, az új teremtésbe, függetlenül attól, hogy mi történik a körülötted lévőkkel.
Fontos szem előtt tartani, hogy a tudat kollektív átmeneti állapotaiban is minden egyes személy saját valóságának megteremtője és a káosz közepette mindenki másféle döntést hoz, így más személyes valóságba kerül.
Ne hagyd, hogy befolyásoljanak, akik alacsonyabb rezgésű birodalmakba kerülnek. Nem tudod megmenteni őket önmaguktól. Nézz felfelé és élj felfelé kíváncsian és csodákra számítva, még akkor is, ha a legnehezebb helyzeteket képesek, és esetleg fogják is ezek a csodák számodra előidézni.
Fizikai halál
A fizikai testben élők számára az egyik legnagyobb nehézséget a tudat átalakulásának állapotában a halálnak nevezett folyamat jelenti. Ezt az a tény okozza, hogy ilyenkor az összes tájékozódási pont – beleértve az öt érzékszervet is – megszűnik. Ez azok számára a legnehezebb, akik önmagukat kizárólag anyagi létezésükkel azonosítják. Az ő számukra ilyenkor az szűnik meg, amivel önmagukat azonosították.
Bár a fizikai világ megy tovább, az öt érzékszerven keresztül a tudat mégsem kap információt. Olyan, mintha a világ a testtel együtt eltűnt volna. A nagy ÉN, az átalakuló tudat központi tulajdonsága nem kap többé információt a testtől, az érzékszervektől, vagy a külső világtól. Ez mélyen felkavaró és zavarba ejtő lehet azoknak, akik közvetlenül még nem tapasztalták meg lényük egyéb birodalmait.
Átvitt értelemben hasonlítasz egy hatalmás fára, az Élet Fájára, sok ággal és sok-sok levéllel, virággal és mostani fizikai léted csupán egy a levelek, hajtások, vagy virágok közül.
Ha valaki a halálnak nevezett tudati átalakulás állapotán megy keresztül, több lehetőség létezik. Ha spirituális tradícióban élsz, a központi figura – guru, avatar, megmentő – követésével beléphetsz tudati rezgésének birodalmába. Van vallás, ami ezt mennyországnak nevezi.
Ha követed a guru, az avatar, vagy a megmentő útját, meg kell értened, hogy az ő mennyországába lépsz, az ő rezgési képességeibe, és szükségképpen az ő tudati korlátaiba.
Mi az univerzumot végtelen jellegűnek látjuk, és ezzel nem a külső térre gondolunk, hanem az univerzumotok interdimenzionális valóságaira, és tapasztalatunk szerint nincs olyan létező, aki megértené és átfogná a maga teljességében.
Van néhány javaslatunk azoknak, akik a halál birodalmában mégis csatlakozni szeretnének gurujukhoz, avatarukhoz, vagy megmentőjükhöz.
Amikor találkozol guruddal/avatarodda/megmentőddel és ő téged arra érdemesnek ítél, elvisz mennyei birodalmába.
A keleti spirituális tradíciókban élőknek rendelkezésére állnak meghatározott istenségekkel kapcsolatos mantrák. Ezeknek a mantráknak a kántálása a halál folyamatában, vagy a halál birodalmában ugyanezt a hatást eredményezi.
Azok számára, akik nem részei gurut, avatart, vagy megmentőt követő spirituális hagyományoknak, a halálnak nevezett tudat átalakulási állapota más lehetőségeket kínál.
Ahogy a másik két tudati átalakulási állapotban is, a halál birodalmában is van üres pont és ennek alapvető tulajdonsága a csend, a mozdulatlanság, a nyugalom és a sötétség. Az Ürességben minden lehetőség megvan, csak éppen nem nyilvánul meg. A tölgyfa makkjához hasonlít. A tölgynek, magának a hatalmas fának a lehetősége benne van a makkban, bár még nem valósult meg.
Így amikor az Üresség állapotában vagy, azt a tényt fogod észrevenni, hogy teljesen egyedül vagy a teljes sötétségben és a teljes csendben. Ilyenkor légy tudatában, hogy éppen ekkor vagy legközelebb teremtő erőidhez.
Sorsod további alakulását, – más szavakkal, hogy a lét milyen helyén, vagy birodalmában fogsz tartózkodni, létezni, – az fogja meghatározni, hogy mit választasz következő teremtésedül. Ez egy sorsdöntő útelágazás.
Sok ember, aki fél a sötétségtől, túl korán megy a fénybe. Nem fogják fel, hogy éppen sóvárgásuk teremti meg a fényt. Alagúthoz hasonló kapu nyílik meg előttük, amin be tudnak lépni a fény alagútjába, majd olyanokkal találkoznak, akiket már korábbról ismertek. Ezáltal visszalépnek a megtestesülésbe, vagy a létezés más rezgési tartományaiba, anélkül, hogy teljesen megértették volna a következményeket. Ez is nyilvánvalóan egy a rendelkezésedre álló lehetőségek közül, és ez az, amit sokan választanak.
Azonban lehetőség van arra is, hogy az üres pontban maradsz, az Ürességben magában tartózkodsz, tudatára ébredsz Önmagadnak a tiszta tudatnak – a mindenek felett álló jelenségnek.
Ha elég sokáig bármilyen teremtés igénye nélkül tartózkodsz ebben a tudatállapotban, fel fogod fedezni a nagy Én identitásodat. A tudatosságnak ebből a pontjából pedig megválaszthatod megtestesülésed körülményeit. Megválaszthatod a világot, amelyben élni szeretnél, vagy a tudatállapotod, amiben tartózkodni akarsz.
Az utóbbi módszer adja a legnagyobb lehetőségeket, ugyanakkor ez a legnehezebb is a legtöbb embernek. A nehézség legfőbb oka pedig, hogy az legtöbb ember kellemetlenül érzi magát, amikor nincs teste. A test iránti és a fizikai világ megtapasztalása iránti vágy gyakran túl korán rántja ki az egyént az Ürességből.
Összefoglalva a Káoszcsomópont erősödő szakaszában sokan fogják magukat a tudat átalakulási állapotában találni. Mindegy, hogy milyen szintű helyzetbe kerültél, hogy ez a személyes életedet, a kollektív életeteket érintő változás, vagy a halálnak nevezett átalakulási állapot lesz-e, tudd, hogy te vagy saját valóságod megteremtője.
A Hathorok

Tom gondolatai és megfigyelései
Ezt az üzenetet rendkívül sokatmondónak tartom, az információk hatalmas tárházának. Többször újra és újra átolvastam és minden alkalommal felfedeztem benne valami újat. Most csakugyan van mit olvasni a sorok között.
Különösen ez a Hathor kijelentés tetszett:
„Gondold meg jól, milyen új útjelzőket állítasz fel, mert ezek az elgondolások és hitek lesznek a csillagok az elméd új égboltján és ezek a tudatod mennyezetén elhelyezett csillagok fognak vezetni az új idők útjain. Légy tehát bölcs, amikor új csillagaidat, a Misztériumod társ-navigátorait hívod életre.”
Úgy gondolom, hogy a kollektív tudat szintjén elképzelt valóságunk átalakul. A régi csillagok, a valóságról alkotott gondolatok, hiedelmek és előítéletek, amelyek évezredek óta vezettek minket, mint kultúrát, kihunyni látszanak, arról nem is beszélve, hogy olyan irányokba vezettek minket, amerre sokunk már nem akar tovább menni.
Úgy látszik, hogy kultúránk közös hajója a Nagy Misztérium vizein úgy halad, hogy közben kevés figyelmet tanúsít a bolygó és a rajta lévő élet szentsége iránt. Annak ellenére, hogy öntudatlanak tűnő módon vitorlázunk a Nagy Misztériumon át, éppen a Nagy Misztériumnak köszönheti hajónk és mi magunk is saját létét. Ez a nagyon furcsa kettősség számomra tragikus és szórakoztató tud lenni, attól függően, hogy éppen milyen hangulatban vagyok, és hogy mennyire vagyok össze-, vagy szétkapcsolódva magával a Misztériummal.
A helyzet egyik iróniája, hogy a jármű személyzete, aki mindezt mozgásban tartja életereje, kreativitása és néha véré, izzadsága, és könnyei felhasználásával, nem más, mint te, meg én, na meg a gyönyörű bolygónkon élő majd’ hétmilliárd ember. Mi alkotjuk, – mi mindannyian, – ennek a hajónak a személyzetét, függetlenül attól, hogy milyen személyes helyzetünk, életút-állomásunk, vagy milyenek hiedelmeink.
Többen állítják, és évek óta hangoztatják a „New Age” mozgalomban, hogy közel vagyunk az Egységhez, hogy az Aranykor már itt van a sarkon. Én nem osztom ezt az érzékelést.
Mindannyian egy hajóban evezünk, akár tetszik, akár nem. Számomra úgy tűnik, hogy a személyzet kettészakadt. Sokan kitartanak amellett, hogy a kapzsiság, az arrogancia, és bitorlás az igazi referencia pontok a szextánsunkon.
Mások – ahogy én is – érzik, hogy rossz irányba haladunk – hogy nem lehet tovább pusztítani a bolygót és a rajta lévő emberi és nem-emberi életet. Számunkra új csillagok gyúltak elménk egén, és szextánsunkat ezen új irányjelzőkre állítjuk.
A dolgok alakulását senki sem láthatja előre. Ám a körülöttem tapasztalható csendes lázadás bátorsággal tölt el.
A személyzet tagjai közül sokunk, – és úgy vélem, hogy ha eddig elolvastad, akkor te is – tesz lépéseket közös járművünk (azaz kulturális őrületünk) megfordításáért, vagy legalábbis lassításáért.
Néhányan az új csillagokat kutatjuk a szextánson, majd megmutatjuk őket a körülöttünk lévőknek. Úgy, hogy éljük az elérendő változást. Azáltal, hogy elég bátrak vagyunk, hogy éljük az Új Föld valóságát. Azzal, hogy egyre több jóindulattal vagyunk egymás iránt. Annyira, amennyire csak tőlünk telik.
Ha pedig szükséges, megálljuk a helyünket. Ilyenkor mindig eszembe jut a világ néhány legszegényebb országában folyó kiterjedt küzdelem, a nem-hibrid vetőmagok megőrzésért, olyan vetőmagokért, amelyek termése újra elültethető és ismét termő magokat hoz. (Annyira elszakadtunk a természettől, hogy fel kell hívni a figyelmet, hogy a „magnélküli” kifejezés egyben „génkezelt”-et jelent. A génkezelés általában az örökítő anyag vírusokkal történő fertőzésével történik, elsősorban a szaporodó képesség megszüntetésért. A ford. megjegyzése). Teszik ezt pedig a nemzetközi gazdasági érdekek előtti behódolás helyett, ami a Föld legszegényebbjeit rabszolgaságra kényszerítené, ha etetni akarja önmagát, vagy a családját.
Ahogy írom ezt, könny szökik a szemembe, bátorságukat látva, ahogy felkelnek a titánok ellen, akik közös hajónkat kapzsisággal, erőszakossággal és az élet szentsége iránt tanúsított teljes közönnyel irányítják.
Amennyire nehéz és embert próbáló lesz mind az egyének, mind a társadalom számára a ránk váró időszak, ugyanannyira gondolom, hogy létezik remény az elkövetkező bizonytalanságban. Azért mondom ezt, mert az emberi lélek bizonytalan és végzetes időkben időnként megmutatta saját nagyságát.
Ha igazuk van a Hathoroknak, mindannyian számos alkalommal fogunk tudati átalakulási állapotot átélni, még azelőtt, hogy földi időnk lejárna. A régi valóságunk tájékozódási pontjai átrendeződnek. Ahogyan kezeljük annak elvesztését, ahogyan a régi világ valóságát eddig érzékeltük, akként fog alakulni az emberiség életének új életciklusa a Földön.
Nekünk, egyéneknek pedig az fogja meghatározni az előttünk megnyíló tudati birodalmakat, hogy saját életünk átalakulási állapotaiban milyen döntéseket hozunk arról, hogy mit szeretnénk megteremteni.
Kívánok utas- és egyben matróztársam, neked és szeretteidnek békés átkelést a zaklatott idők zavaros vizein. Függetlenül attól, hogy mi következik, függetlenül attól, hogy milyen helyzetekbe kerülünk ezen a veszélyes úton, emlékezzünk mindig, hogy mik vagyunk legfőképpen: saját valóságunk megteremtői.
Új felfedezésre váró csillagok gyúltak az égen. Légy bátor! És jó utat!
©Tom Kenyon 2011. Minden jog fenntartva. másolhatod, megoszthatod ezt az üzenetet bármilyen médián, amennyiben nem változtatod meg, feltünteted a szerzőt, feltünteted a másolásvédelmi nyilatkozatokat és Tom webcímét:www.tomkenyon.com.
Fordító: © Bagi Ákos http://www.lelekmod.hu 2011
Minden jog fenntartva. másolhatod, megoszthatod ezt az üzenetet bármilyen médián, amennyiben nem változtatod meg, feltünteted a szerzőt, feltünteted a másolásvédelmi nyilatkozatokat és a fordító webcímét.

…………………………………………………………………………………………………………………………
Az iskola megöli a kreativitást??? Szerintem mindenképp…


……………………………………………………………………………………………………………………………….
http://www.vg.hu/vallalatok/energia/veszhelyzet-fukusimaban-tizmillioszoros-a-sugarzas-344435

Arra kérek mindenkit, hogy nyugodt, kiegyensúlyozott módon alkalmazza az alább leírt tanácsokat. Olyan csodálatos gyógyító energiákat integráltok ezzel be, amivel tökéletesen egészségesek maradhattok.
Egyéni tanácsom még annyi, hogy igyekezzetek ezekben a napokban egészségesen táplálkozni, hogy a szervezeteteket ne terheljétek le fölöslegesen mérgekkel. Így teljes erőbedobással az egészséged megóvására összpontosíthat.
Sok sok szeretettel:
Ildikó

……………………………………………………………………………………


AZ IDÖ KÖRBEN JÁR! SPIRÁLJA BÁMULATOSAN SZÖVI EGYSÉGBE A DIMENZIÓK ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA NYÚLÓ TÁGULÁSÁT ÉS A TEREMTÉS, A LÉTEZÉS CSODÁJÁT!
A HARMADIK DIMENZIÓS LÉTEZÉSBEN AZ ELME-LOGIKA RENDSZERÉVEL LINEÁRIS IDÖT ÉRZÉKELÜNK, A MÚLT A JELEN ÉS A JÖVÖ VONALON FUTÓ, FOLYTONOS VÁLTAKOZÁSÁT,DIMENZIONÁLIS LEHETÖSÉGEINK ÉRTELMÉBEN. A HÁROM DIMENZIÓS IDÖ MÚLÁSÁT A FÖLD TENGELYFORGÁSÁNAK ÉS NAP KÖRÜLI KERINGÉSÉNEK A VETÜLETÉBEN VALÓSÁGKÉNT ÉLJÜK MEG. ÁM A JELEN FOLYTONOSSÁGA ÉS AZ IDÖSPIRÁL IDÖTLENSÉGE MELY A SZELLEM KÖZÉPPONTJÁBÓL FAKAD, AZ MÉGIS BENNE VAN AZ IDÖ LINEÁRIS MÚLÁSÁBAN, MERT A MAI NAP JELENE HOLNAP MÁR TEGNAP AZAZ MÚLT LESZ, AMI NEM MÁS MINT A MEGNYILVÁNULT JELEN, ÉS AMI MA MÉG HOLNAP, VAGYIS A JÖVÖ, AZ HOLNAP MÁR JELEN LESZ, DE HOLNAPUTÁN MÁR TEGNAP, AZAZ MÚLT, VAGYIS MEGNYILVÁNULT JELEN…
Az Omniverzumban és az Univerzumokban minden tökéletes rend szerint működik. A kicsi és nagy események, a mozgás és a változás folytonossága, örökkévalósága pontos CIKLUSOKBAN történik, az örökké táguló tudat dimenziókat átívelő spirálján.
A Föld mint otthonunk, a Föld mint misztérium iskola, az emberiség kísérletének “laboratóriuma”, szeretett Föld Anyánk, Gaia a tudatossággal rendelkező, multidimenzionális, csodálatos Bolygó Istennő, úgyszintén pontos CIKLUSOKBAN halad, egységben és harmóniában az Univerzum ciklusaival.
A Föld Nagy Ciklusai vagyis korszakai “üzenetek sorozatával” jöttek hozzám. Amikor kikristályosodott előttem, hogy Legfelsőbb Énem mibe is vezet bele, meglepődtem. Akkor értetettem meg, majd 4 évtized után, hogy miért kellett földrajzot fejeznem a természettudományi karon és vele párhuzamosan történelmet a bölcsész karon. E két terület tanulmányozása tette lehetővé minden idők leg briliánsabb csalásának a TÉR-IDÖ hamisításának a megértését, és vele együtt a TÉR DINAMIKÁJÁT az IDÖVONALON!
A FÖLD NAGY IDÖ CIKLUSAI
Napjaink gyorsan változó világában egy NAGY KORSZAK és egyidejűleg egy MEGA CIKLUS végén járunk. Minden Nagy Korszak pontosan 250 millió földi év, egy Mega Ciklus pedig 6 Nagy Korszakból áll. És mi most az utolsó Mega Ciklus hatodik 250 millió éves korszakának a végén vagyunk. Az előző Mega Ciklusok “történelme” lezárult, a legendák a csillagokban vannak felírva az égre és az Akasha krónikák őrzik Alcyone könyvtárában őket. Az utolsó Mega Ciklust a korszak másodpercre pontos befejeztével Mu Királya és Királynője fogja lezárni, mielőtt indulna a következő Mega Ciklus első Nagy Korszaka, a következő tudatossági szintekbe átívelt dimenzionális váltás után. Ez a váltás, amit a testben való felemelkedésnek is nevezünk, az emberiség kísérletének is a következő szakaszát jelenti, a harmadik dimenzió korlátait túlhaladva, a magasabb szintű tudatosság tágult dimenzióiban.
Az emberiség, illetve az emberi tudat fejlődését kisérve, az utolsó Mega Ciklus utolsó három Nagy Korszakát, tehát az elmúlt 750 millió év történéseit foglalom össze, LeMuria megalapításától napjainkig. Az utolsó Mega Ciklus első három Nagy Korszakában nem volt én tudat, az inkább Gaia fejlődésében jelentős és az előkészületekben az emberiség kísérletének a megkezdéséhez.
A harmadik 250 millió éves ciklus a hüllők korszaka volt, akkor voltak lenn a Nibiruiak; Annu, Enlil és Enki azzal a feladattal, hogy előkészítsék a feltételeket a Földön az emberiség kísérletéhez; s közben a Földön található arany segítségével rendbe hozzák a galaktikus háborúkban teljesen tönkrement légkörüket.
A Mega Ciklus negyedik 250 millió eves korszakával, LeMuria megalapításával kezdődik az “Emberiség Kísérlete”. Minden 250 millió éves Nagy Korszak öt 50 millió éves Alkorszakból áll, az Alkorszakok pedig tíz 5 millió éves Kis Ciklusból. A Mayak az idő őrei, az általuk ránk bízott naptárkő a Nagy Ciklusokat mutatja, és a ciklusok tökéletes egységét a vonalon futó idő és a galaktikus idő spirálján.
A Mega Ciklus utolsó három Nagy Korszaka a vonalon futó idő 750 millió évét foglalja magába, a galaktikus időspirálon viszont az 37,500 galaktikus év. A Mega Ciklus teljes időtartama egy milliárd 500 millió földi év illetve 75,000 galaktikus év. Az utolsó galaktikus év játékában, ezt használták fel a briliáns idő hamisításra; a GALAKTIKUS ÉVEK SZÁMÁT FÖLDI ÉVEKNEK MINÖSITETTÉK. Ezáltal egy aránylag rövid idő intervallumot fabrikáltak, ami könnyen manipulálható illetve alakítható az érdekek szerint az emberiség megtévesztésére; és ebben rejlik az idő hamisítás zsenialitása. A történészek, meg az akadémikusok, akik egyébként is minden időben és térben az adott hatalmi rendszer politikai játékának megfelelően irányítják a köztudatot, ezáltal egy maximum 75,000 éves idő szakasz keretein belül mozognak, a tagadás tagadásának elvén hamisítva a valóságot a játék illúziójába.
A Nagy Ciklusok beazonosíthatók a földtörténeti nagy korszakokkal, még az utolsó galaktikus év játékának a zűrzavarában teljesen diszharmonikussá hamisított időtartamok és az összezavart alkorszakok ellenére is. A diszharmonikus idő intervallumok lehetetlenné teszik a szinkronicitás érzékelését, vagyis a mikro és makro ciklusok váltakozásának a tökéletes rendjét és harmonikus voltát. A 3-ik Dimenzió dimenzionális korlátai között – a vonalon futtatott idő ciklusainak a diszharmonikus ábrázolása és ennek beépítése a köztudatba, elkülönítette az emberiséget az Univerzum Egységétől és az Egység szinkronicitás általi érzékelésétől. A zseniális idő hamisítás az emberiség történelmét egy rövid, diszharmonikus beosztású idő intervallumba hozta át, a geológia pedig az Univerzum és a létezés egységétől teljesen elkülönülten, de ugyanúgy diszharmonikus idő beosztással, a Föld korszakait “tanulmányozza”. Ennek ellenére, a Nagy Korszakok tökéletes rendje fellelhető a geológiai korszakokban is.
Paleozoikum vagyis a földtörténeti Ókor minden kétséget kizáróan azonosítható a LeMuriai korszakkal, amely 750 millió évvel ezelőtt kezdődött és 500 millió évvel ezelőtt fejeződött be.
Mezozoikum, vagyis a földtörténeti Középkor egybeesik Atlantisz Korszakával, 500 millió évvel ezelőtt kezdődött és 250 millió évvel ezelőtt fejeződött be.
Kainozoikum, vagyis a földtörténeti Újkor azonos a Mega Ciklus utolsó illetve hatodik Nagy Korszakával, 250 millió évvel ezelőtt kezdődött és napjainkban fejeződik be.
Az Univerzumban minden az Isteni azaz tökéletes rend szerint működik, nincsenek diszharmonikus időtartamú és beosztású idő ciklusok, és mivel a Föld része az Univerzumnak, ezáltal nincsenek a Földön sem. Azonban, az Egységtől és az Egyetemes tudástól csakis az idő illúziójának a diszharmonikus ábrázolásával lehet/lehetett elkülöníteni az emberiséget. Most, az utolsó Mega Ciklus utolsó Nagy Korszakának a befejeztével, elérkezett az idő ennek a megértésére, mert kezdődik az ÚJ MEGA CIKLUS ELSÖ NAGY KORSZAKA ami az elkülönülés helyett, az EGYSÉG és az EGYETEMES TUDÁS fény frekvenciáján működik. Az elmúlt Nagy Korszakokat le kell zárni, a kollektív és egyéni karmikus leckékből kivont bölcsességet be kell integrálni, ezért szükséges MEGÉRTENI az elmúlt három nagy korszakot és elválasztani a valóságot az illúziótól azaz elválasztani a valóságot az utolsó galaktikus év játékának a hamisításaitól.
Az alábbi táblázat a geológiai korszakok diszharmonikus és harmonikus felosztását ábrázolja:

Az idő hamisítás illetve a galaktikus évek számának földi évekké minősítésével az emberiség történelme a Negyedkor utolsó pillanataira lett leszűkítve és ez adott lehetőséget a másik briliáns csalásra, a TÉRMEGHAMISITÁSÁRA. A Quarter vagyis a Negyedkor utolsó pillanataiban a földfelszín arculata már a mai térkép, a mai kontinensek, a mai óceánok és tengerek! ELKÜLÖNITVE A FÖLDTÖRTÉNETI KOROKTÓL, a TÉR DINAMIKÁJA NÉLKÜL, a MAI TÉRKÉP ALKALMAZÁSÁVAL könnyen megtéveszthető az emberiség LeMuria és Atlantisz múlt homályába vesző legendáinak valóságáról;LeMuria és Atlantisz térbeli elhelyezéséről.
LeMuria megalapításának idején, pontban 750 millió évvel ezelőtt, a földtörténeti ÓKOR vagyis a PALEOZOIKUM kezdetén, egyetlen egy kontinens létezett a RODINIA, neve az orosz Rodin vagyis „Anyaföld” illetve „Szülőföld” szóból ered, de nevezik ÖSKONTINENSNEK vagy SUPERKONTINENSNEK is; és egyetlen egy óceán volt, az úgynevezett ÖSPACIFIKUM vagyis az ÖSÓCEÁN. LeMuria ezt a RODINIA-tvagy ÖSKONTINEST foglalta magába, kiterjedt az EGÉSZ kontinensre és központja ott volt, ahol a FÖLD SZIVE DOBOG. Oda érkezett MU NAGY HAJÓJÁVAL ADAMA azaz ÁDÁM, Dhal Univerzumból lehozva, a Szíriuszon (maszkulin minőségben) és a Pleiadokon (feminin minőségben) keresztül LeMuria megalapítóit. Ott épült fel, mai szóval kifejezve a „főváros” azaz a MAG HAZA KÖZPONTJA a BEAVATÓ PIRAMIS KOMPLEXUM és a SZELLEMI KÖZPONT, tágabb környezetben pedig MAG HAZA működését támogató PIRAMISOK, CSILLAGVIZSGÁLÓK….
A geológusok akik a lemez tektonikával foglalkoznak már „behozták” a geológiába a TÉR DINAMIKÁJÁT, amit leegyszerűsítve közérthetően, kontinens vándorlásnak neveznek; ám a TUDAT FEJLÖSÉSÉTÖL ELKÜLÖNITETT, DISZHARMÓNIKUS időbeosztású geológiai korszakok lehetetlenné teszik SZINKRONICITÁS vagyis az ISMÉTLÖDÖ EGYBEESÉSEK érzékelését, a pontos és az UNIVERZUM CIKLUSAIVAL HARMÓNIKUS CIKLIKUS ISMÉTLÖDÉSÉT A TÉR MOZGÁSÁNAK. ÉS ebben rejlik a TÉR HAMISITÁS genialitása.
Minden 50 millió éves ALKORSZAK és a 250 millió éves NAGY KORSZAK VÉGÉN PÓLUSVÁLTÁSSAL= A NEMEK CSERÉJÉVEL a TÉR DINAMIKÁJA „átformálja” a Földfelszín arculatát. .
Az Univerzumban minden állandó mozgásban van a TUDAT FEJLÖDÉSÉNEK ÁLLANDÓAN TÁGULÓ SPIRÁLJÁN. A TUDAT FEJLÖDÉSÉTÖL ELKÜLÖNITETT vizsgálata a TÉR DINAMIKÁJÁNAK, elszakítja az emberiséget az EGYETEMES TUDÁSTÓL és a TÉR MOZGÁS mozgató erőinek a MEGÉRTÉSÉTÖL. Mert az ALKORSZAKOK és a NAGY KORSZAKOK végén felszabaduló BELSÖ ERÖK a Mag-Ma feszítő ereje, nem más, mint az emberek által, a korszakon át Föld Anya testébe lehorgonyozott bensőjükben lévő energiák összessége. Amilyen energiákat horgonyoztunk le nap mint nap egy korszak alatt, azt nyilvánítja meg Föld Anya a korszak végén, önmaga, az emberiség és az egyetemes fejlődés érdekében.
FÖLDANYA tisztulásának is szokták ezt nevezni, de ez attól sokkal több és teljesebb lépés a fejlődés SPIRÁLJÁN.
Az alábbi térkép a geológusok által rekonstruált, 750 millió évvel ezelőtti Rodinia-t ábrázolja. Alakja és formája megegyezik az üzeneteimben látott Földrésszel, csak a Földgömbön való elhelyezésében van különbség…..

Jól figyeljétek meg ezt a térképet! A közép barna színnel ábrázolt részek – mai elnevezésekkel – a kratonokat, vagyis közérthetően a földrészek mindég szárazföldként létezett/létező magját jelöli. A Baltikum, vagyis a Feno-Szarmát pajzs (Észak és Közép Európa kratogén magja), a legdélibb rész, és figyeljétek meg a Déli Sark pozícióját! Mert 750 millió évvel ezelőtt a Mega Ciklus harmadik 250 millió éves Nagy Korszakának a negyedik 250 millió éves Nagy Korszakra váltásakor a korszak végi PÓLUSVÁLTÁSSAL az lett az ÉSZAKI SARK! És máris nyilvánvaló és érthető, hogy hol szállt le Mu Nagy Hajója és hol volt LeMuria központja. Azért fontos ezt MEGÉRTENI, mert minden Nagy Korszak végén megtörténik a PÓLUS VÁLTÁS, a POLARITÁS vagyis a NEMEK cseréje. Egyenlőre csak FöldAnyáról beszélve, a Nagy Korszakok kezdetén a Föld ellenkező irányba kezd forogni mint az előző Nagy Korszakban, és az adott korszakra az lesz a Föld forgási iránya. LeMuriai Korszakban (Paleozoikum) a Föld nyugatról keletre forgott, a nap látszólagos mozgása kelet – nyugat irányú volt; Atlantiszi Korszakban (Mezozoikum) a Föld forgása keletről nyugatra történt, a nap látszólagos mozgása pedig nyugat – kelet irányú volt; és az utolsó Nagy Korszakban (Kainozoikum) a Föld ismét nyugatról keletre forog, a nap látszólagos mozgása kelet – nyugat, vagyis a nap keleten kel és nyugaton nyugszik azaz tűnik el a látóhatár alján. És ez az utolsó Nagy Korszak a Mega Ciklus végén, ismét PÓLUS VÁLTÁSSAL és a POLARITÁS azaz a NEMEK CSERÉJÉVEL végződik, és kezdődik az ÚJ MEGACIKLUS ELSÖ NAGY KORSZAKA!
De, itt most sokkal többről van szó mint a következő Nagy Korszak kezdetéről a Földön. Most nem csak a Föld meg a Naprendszer ciklusai, de a Pleiadi, sőt a Szíriuszi ciklusok is végződnek és a Galaxis ciklusai is EGYIDEJÜLEG; és kezdődnek az ÚJ CIKLUSOK nem csak az Univerzum, hanem az Omniverzum minden szegmensében. Ez teljes és hatalmas változást hoz a tudatosság fejlődésében, a TUDATOSSÁG ÖRÖKKÉ TÁGULÓ SPIRÁLJÁN.
És FöldAnya változásaihoz visszatérve, a Naprendszer és maga a Napunk változásai is számottevőek, a Fehér Csillag megszületése, amely az ÚJ FÖLD ELSÖ CIKLUSÁNAK kezdetével válik nyilvánvalóvá.
A FÖLD TENGELYE
Az Univerzumban és az Omniverzumban minden a TUDATOSSÁG körül forog. A Galaxis, az égitestek vagy a Föld tengelye, az nem más, mint a TUDATOSSÁGI TENGELY ami körül a MEGNYILVÁNULÓ VALÓSÁG forog.
Az egyéni tengely, a KA csatorna (a gerincoszlop mellett halad a talpponttól a korona csakra csúcsáig) az egyéni tudatossági szint minőségével bír, és a megnyilvánuló valóságunk e tengely körül forog. Egyszerűen fogalmazva, minden teremtésünk e tudatossági tengely körül forog. Amennyire tudatosak vagyunk önmagunk korlátaira, de vállalt feladatunkra és a vállalt szerepre is, a dimenzionális korlátokra és a teremtő képességünkre, az nyilvánul meg teremtett valóságunkban, bár egyéni és főleg társteremtéseink módosulnak a kollektív tudatosság illetve a dimenzionális korlátok által a 3D kódolt rendszerében.
A bolygó tengelyét a kollektív tudatossági szint minősége jellemzi; a kollektív TUDATOSSÁGI TENGELY körül forog teremtett világunk. Ennek tudatában egyértelmű a világra jellemző kapzsiság, hatalomvágy, az ego elkülönült, önös törekvése.
Ezen a tudatossági tengelyen keresztül érkeznek hozzánk az Univerzum különböző csillag valóságainak energiái, attól függően, hogy a Föld tengelye melyik csillag valóságra mutat az északi póluson keresztül, és melyik csillag valóság energiái tartják ezeket az energiákat a déli pólus felett. Ezeket a beérkező energiákat a dimenziónak megfelelő csakra alakítja át az emberek számára értelmezhető energiákká. A 3D-ben a harmadik csakra, vagyis a napfonat az „energia értelmező”. A napfonat csakra az ego, a hatalom vágy, az agresszió (harag, düh) és a félelmek erő központja. Így máris érthető a világ, a teremtett valóság, ami a kollektív tudatossági tengely körül forog!
A Mega Ciklus negyedik Nagy Korszakában (750 millió évvel ezelőtt), LeMuriai korszakban a Föld tengelye merőleges volt, a szív csakrán haladt keresztül és Nymródra azaz az Orion övének középső csillagára mutatott – a Gizai Nagy Piramisok tengelye és tájolása ezt mutatták az elmúlt korszakokon át. – Az északi sark ott volt ahol a Föld Szíve Dobog, felette Nymród ragyogott, a tudatosság tengelyén a Teremtő, a Minden Ami Van – mert a térben és nem a az égbolt síkján, a hatalmas Orionban benne van minden ami van – Nymród Fénye és energiája érkezett a Földre, amit a szívcsakra, a szeretet otthona alakított át az emberek számára értelmezhető energiákká. A déli sark felett a Kígyótartó ragyogott és beavató misztériumával tartotta a beérkező energiákat.
Amikor a Föld tengelye merőleges, nincsenek éghajlati zónák, az egész Föld felszínén trópusi éghajlat van (paleozoikumi őspáfrány kőszén található a Spitzberg=Swalbard szigetektől Antarktiszig) és egész éven át napéjegyenlőség; tehát a napi és az évi természetes ciklusok harmonikusak. A polaritás egyensúlyban volt, hiszen Nymród Fénye érkezett a tengelyen át, és a Kígyótartó tartotta az energiákat. Az egyenes tudatossági tengely a valóság „egyenes” értelmezését is jelentette.
600 millió évvel ezelőtt, miután az 5D LeMuria felemelkedett a Pleiadokhoz (erről A Tér Dinamikájában bővebben lesz szó) az energetikai szakadás következtében a polaritás egyensúlya is „megszakadt” és a befogadó-teremtő női energia vált dominánssá. Ezzel egyidejűleg a Lyra-beliek (a Lant csillag valóság) világűr uralomra törekvő harcosai megtámadták az Oriont, majd 550 millió évvel ezelőtt a Naprendszert is. „Nymród elment”, vagyis a Naprendszer pályasíkja megbillent és a Föld tengelye a Vega-ra (a Lant csillag valóság vezér csillaga) mutatott. Ezek az energiák érkeztek a tudatosság egyenes tengelyén át, a szívcsakra által értelmezve és a Galamb (Columba) csillag valóság tartotta az energiákat; vagyis, a Galamb szelíd energiái tartották a harcos-maszkulin Lyra-i energiákat.
A LeMuriai Nagy Korszak végi pólusváltáskor, 500 millió évvel ezelőtt, a POLARITÁS vagyis a NEMEK CSERÉJE megtörténtével Atlantiszi kor kezdetével a FÖLD ELLENKEZÖ IRÁNYBA KEZDETT FOROGNI. Ezt úgy mondhatnánk egyszerűen, hogy „megfordult a világ!” Ahol addig kelet volt most ott lett nyugat, s ahol addig észak volt, ott lett dél. A minőségi változás az örökké táguló tudatosság spirálján elsősorban is abban nyilvánult meg, hogy a befogadó azaz teremtő női energia helyett, a megnyilvánító férfi energia vált dominánssá. A pólus váltás nem jelenti a bolygó földrajzi azaz térbeli megfordulását csak a forgás illetve az áramlás irányának a változását. Míg a 3D LeMuriában a női-teremtő energia az északi pólust jellemezte, Atlantiszi korban a férfi-megnyilvánító erő lett az északi pólus jellemzője. A Vega beáramló energiái a maszkulin minőség által lettek lehorgonyozva a Földbe.
Atlantisz Második Fénykorának a kezdetével, 350 millió évvel ezelőtt a Lyra csillag valóságában helyre állt az egyensúly, a szakadár/harcos Lyra-beliek elveszi tették csillaguk támogatását és a Föld valóságába „zuhantak”. Ezáltal a Föld pályasíkja megbillent és a tudatosság tengelye a Sasra, pontosabban az Altairra (a Sas vagyis az Aquilla csillag valóság vezér csillaga) mutatott; Atlantisz korszakának utolsó két Al Korszakában ezek az energiák érkeztek az egyenes tengelyen át, szív csakrával értelmezve, maszkulin minőség által lehorgonyozva a Föld valóságába. Az Annunaki Sas energiáit az Egyszarvú (a Monoceros) csillag valóság tartotta.
Atlantisz gigászi kataklizmája következtében a Föld tudatossági tengelye kibillent és a pólusok elhagyták helyüket, a ferde tengely már nem a szív csakrán haladt keresztül, a pólus félúton a napfonat és a szív csakra között állapodott meg. Az energiákat a 3D nek megfelelően a napfonat csakra alakítja át, NEM a SZIV, hanem az ELME a DOMINÁNS, hiszen a szív csakra általi értelmezés Atlantisz bukásához vezetett. Ez a megállapítás már a ferde tengely ferde értelmezését tükrözi, és mutatja a korszak minőségi jellegét, vagyis, hogy a szív szolgálja az elmét. Atlantisz kataklizmájával nemcsak a Föld tudatossági tengelye, de kibillent a pályasíkja és a Naprendszer pályasíkja is. Az Atlantiszi Nagy Korszak végi pólusváltással 250 millió évvel ezelőtt, a mesterséges merkaba mező következtében (erről A Tér Dinamikájában lesz magyarázat) a ferde tengely ismét az Annunaki Sasra mutatott. A Polaritás azaz a Nemek Cseréje megtörtént, az utolsó Nagy Korszak kezdetével a forgás iránya megváltozott, de Altair energiái a maszkulin minőség dominanciáját erősítették.
A ferde tudatossági tengely a valóság ferde értelmezését is jelenti, amellett ráhajlása az ekliptika síkjára az éghajlati övezetek kialakulását eredményezte meg a nappalok és az éjszakák nem egyenlő hosszát. Ez DISZHARMÓNIKUSSÁ változtatta a harmonikus napi és évi ciklusokat. Ezek a természetesnek minősített diszharmonikus ciklusok valamint a ferde tengely általi ferde értelmezés, tökéletes alapul szolgált az utolsó galaktikus év játékában a briliáns tér-idő hamisításnak.
Az északi és a déli sarkon a poláris éghajlat következtében vastag jégsapka képződött. Ez áldásnak bizonyult a korszak alatt, mert a poláris nyílást több km vastag jég fedte és ez nagy mértékben gyengítette az Annunaki Sas energiáinak beáramlását a Belső Föld valóságaiba.

2 millió évvel ezelőtt, a Tejút galaxis csillagmagjainak leszületésével a Föld mint a lélek fejlődés misztérium iskolájába, a tengely hajlás kb. felét veszítette ferdeségéből és végre elhagyta az Annunaki Sast, és azóta is a Felemelkedés Szekerére azaz a Kis Göncöl Szekérre mutat. Ezáltal a Szekér vagyis a Felemelkedés energiái áramlottak és áramlanak a Földre, ezeket az energiákat az Oktáns (Octans) csillag kép háromszöget mutató, a dualitást meghaladó és a trialitást erősítő energiái tartják; azonban a vastag jég a sarkokon ugyanúgy gyengítette ezen energiák beáramlását mint az Annunaki Sas energiákét.
Azonkívül, az Annunakik érdekeiknek megfelelően, kivonták a női-teremtő energiát a valóság teremtés folyamatából, s maradt csak a férfi-megnyilvánító energia, a nyers fizikai erő.
Erre csak 1987-ben, a Galaktikus Föderáció Harmonikus Konvergencia alatt tartott ülésén derült fény, amikor arról volt szó, hogy a Szekér energiáinak hatása lényegesen gyengébb a vártnál azaz a tervezettnél. Ekkor vált nyilvánvalóvá a ferde tengely=ferde értelmezés következménye is, és a játék briliáns tér-idő hamisításának a hatása is, a 3D Annunaki kódolt rendszerében.
Az elmúlt 24 év bölcsesség tanításai, a 11:11 mester energia csillagkapu nyitásai, az információt Földre hozó – a játék alatt kiiktatott – Fényörvények és Átjárók újra aktiválásai és a fényhozók törekvései mind arra irányultak és irányulnak, hogy a Szekér és a Felemelkedés Energiái teljes mértékben eljussanak az emberi szívekhez, mert a Nagy Központi Napból kiáramló frekvenciát csak a SZIV képes BEFOGADNI és TÚLVINNI az ELME KORLÁTAIN.
Most a Mega Ciklus Utolsó Nagy Korszakának végén, a Pólus Váltás során a tengely ismét kiegyenesedik, az eredeti helyére kerül és Nymródra mutat. Ez jelenti Nymród következő eljövetelét – amikor az egyenes tengely ismét a szív csakrán halad keresztül, az északi sark ott van ahol a Föld Szíve Dobog, felette Nymród ragyog és az energiákat a Kígyótartó tartja a déli sark felett. A polaritás Nymród által egyensúlyba kerül, a napi és évi ciklusok harmonikusak, hiszen egyenes tengellyel napéjegyenlőség van mindég és nincsenek évszakok, a valóság értelmezése egyenes, a tudatosság FELEMELKEDIK a NAPFONAT csakra általi értelmezésből a SZIV csakra általi értelmezésbe. S ez végét jelenti annak is, hogy a szív szolgálja az elmét, azaz, hogy döntéseink és választásaink a kódolt rendszer társadalmi, erkölcsi, vallási stb. elvárásainak megfelelően az elme=az ego kifejező eszköze akaratát, és nem a szív szavát követik.
A következő Mega Ciklus Első Nagy Korszakának kezdetével, elkezdődik az emberiség, a nemi jellegű fizikai test kísérletének a következő szakasza. Az Új Föld 5D közegében a SZIV általi értelmezés túllép az ELME és a 3D korlátain, ezáltal az érzékelés skálája kiszélesedik az örökké táguló tudatosság spiráljának magasabb frekvencia tartományaiban, és a kollektív illetve egyéni karmikus leckéket beintegrálva a SZENT ELME a beintegrált bölcsességgel szolgálja a SZENT SZIV szeretetét.
A KARMIKUS LECKÉK
A karmikus univerzumban a lélekfejlődés a karmikus leckék magtanulása és beintegrálása által történik. Egy-egy Mega Ciklus minden Nagy Korszakának megvannak a sajátságos karmikus leckéi, amit a korszak kollektív karmikus leckéinek is nevezhetünk. Minden Mega Ciklus hat 250 millió éves Nagy Korszakból áll, minden Nagy Korszakban öt 50 millió éves Alkorszak van, és minden Alkorszakot tíz 5 millió éves Kis Ciklus alkot. A 250 millió éves Nagy Korszakok végét 5 galaktikus nap, azaz 2500 földi év (1 galaktikus nap=500 földi év) vagyis, az IDÖN KIVÜLI NAPOK követik. Ekkor történik meg a vonalon futtatott földi idő kiegyenlítése a galaktikus idővel; a korszak alatt megtanult karmikus leckékből kivont bölcsesség beintegrálása, és a korszak lezárása, ami Mu Királynőjének és Királyának a feladata és Nymród jelenlétében történik.
Az emberiség azaz a nemi jellegű fizikai test kísérletének illetve fejlődésének első szakaszában, az egyéni karmikus leckék a kollektív karmikus leckékből fakadnak. Mondhatnánk úgy is, hogy a kollektív karmikus leckéket, minden egyes lélek, a saját egyedi fejlődési ütemében és szintjén, tapasztalati úton sajátítja el, és egyéni szinten erősíti meg.
A MAGASABB DIMENZIONÁLIS SZINTEKEN, AZ EMBERI TEST KISÉRLETÉNEK KÖVETKEZÖ SZAKASZÁBAN, AZ EGYÉNILEG ELSAJÁTITOTT KARMIKUS LECKE, A BELÖLE KIVONT BÖLCSESSÉG RÖGTÖN BEÉPÜL AZ EGYÉN TUDAT TENGELYÉBE; AZ INFORMÁCIÓ TÖKÉLETES ÁRAMLÁSÁNAK KÖSZÖNVE, NYOMBAN A KOLLEKTIV TUDATTENGELYBE ÁRAMLIK, ÉS ONNAN AZONNAL MINDEN EGYÉN TUDATOSSÁGI TENGELYÉBE, ILY MÓDON EGYIDEJÜLEG EMELVE A KOLLEKTIV, ÉS AZ EGYÉNI TUDATOSSÁGI SZINTET IS.
Most, az utolsó Mega Ciklus hatodik Nagy Korszakát követő ötödik IDÖN KIVÜLI NAP végén vagyunk. Ezt az elmúlt 2500 évet tartják a játék illúziójában az úgynevezett „történeti” időnek. Ide sűrítik bele a minden szinten és módon manipulált azaz hamisított történelmét az emberiségnek; az ó kortól napjainkig. Rendkívül fontos megérteni, hogy ez miért és miként történik. Mert az ötödik nap végén a VÁLTÁS MEGTÖRTÉNIK, csak nem mindegy, hogy mit azaz milyen bölcsességet integrál be az emberiség; hova irányítja tudatossági tengelyét, mert az lesz az uralkodó energia minőség a következő Mega Ciklus Első Nagy Korszakában! Ez az emberiség szabad választása által történik, és ezt a választást irányítani és befolyásolni kizárólag és csakis a TÉR-IDÖ hamisításával lehet, a ferde tengely=ferde értelmezés által nyújtott lehetőséget kihasználva, valamint az Univerzum információ áramlását kiiktatva. És ezt tették az Annunakik, lezárták azokat az erő központokat amelyeken keresztül az információ a 3D közegbe juthatott volna, a diszharmonikusan futtatott idővonal pedig elszakította az emberiséget az Univerzum Egységétől és Harmóniájától, és az Egyetemes Tudástól.
Atlantisz kataklizmájával megsemmisült a Föld Akasha lemeze, ennek hiányában aránylag könnyen lehetett hamisítani a legendákat, egyből többet fabrikálni, meg több legendát összevonva egyet csinálni, átírni az értelmét a hamisított térben és időben az Annunaki érdek szerint. A játék illúziójában a felejtés fátyla ezt csak megkönnyítette, mert a sejtemlékezet által felidézhető Tudás éber tudatosságban nehezen bizonyítható a briliáns tér-idő hamisítás következtében, azonkívül a 6.5 milliárd csillagmag ezzel nem rezonál, azaz ez nem része sejtemlékezetének, hiszen mindössze 2 millió éve jöttek a Földre, a Föld misztérium iskolájába tanulni. A 750 millió év sejtemlékezete, csak a fizikai testben itt lévő LeMuriaiak és az 500 millió év sejtemlékezete, csak a fizikai testben itt lévő LeMuriai-Atlantiszi népesség része, akik összesen, Kryon szavaival, nem egész egy százaléka az emberiségnek. Ennek tudatában teljesen nyilvánvaló az idő, a vonalon futtatott idő és a tér hamisításának a lényege.
És a kérdésre, hogy miért volt mindez az Annunakik érdeke, a válasz igen egyszerű; megszerezni a Föld és az emberiség örökségét, az érzelmi testet és a 12 helixes DNS-t fizikai testben. Mert aktív 12 DNS helixel a fizikai test mind a 12 dimenzióban funkcionál.
Az Annunakik 2010 áprilisában való távozása után beindult a világ méretű tisztulás mindenütt, de erről a Tér Dinamikájában lesz bővebben szó. Amit itt ismételten hangsúlyozok az a:
SZÍVEK MEGNYITÁSA, mert csak a SZÍV KÉPES BEFOGADNI AZ ATYA/TEREMTŐ/NYMRÓD vagy légyen bármilyen névvel nevezve, FÉNYÉT ÉS ENERGIÁJÁT, A TERMTŐ FÉNY SZERETETÉT ÉS CSAK A SZÍV KÉPES A FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETET ÁLTAL TÚLLÉPNI AZ ELME KORLÁTAIN, AZ EGÓ ÖNÖS ELKÜLÖNÜLTSÉGÉBŐL A SZERETET EGYSÉGÉBE LÉPNI, AZAZ A TUDATOSSÁGI TENGELYT NYMRÓDRA IRÁNYÍTANI. EZT MEGTÉVE NYMRÓD ÚJRA ELJŐ, A KOZMIKUS PILLANAT PEDIG MAGA A VÁLTÁS, AZ ÖTÖDIK IDŐN KÍVÜLI NAP UTOLSÓ PERCE, AZ ÚJ CIKLUSOKRA VÁLTÁS AZ OMNIVERZUM MINDEN SZEGMENSÉBEN!
Nymród újra eljövetelével az utolsó Mega Ciklus utolsó 3 Nagy Korszakát Mu Királynője és Királya zárja le, Nymród Fényében. Az elmúlt 3 Nagy Korszak, a 750 millió év karmikus leckéinek a BÖLCSESSÉGE, a korszakok lezárásával épül be a kollektív és az egyéni tudatosság tengelybe. Amíg a korszakok nincsenek lezárva a karmikus leckék összemosódnak és újra és újra teremti az emberiség, az egyéni és a kollektív karma beteljesedését. Az utolsó galaktikus év játékának illúziójában a felejtés fátylával ez még inkább kifejezetté vált. Az utolsó galaktikus év játékáról a Tér Dinamikájában lesz bővebben szó. Itt csak annyit említek még meg, hogy az illúzió megtörése akkor történik meg, amikor azok, akiknek az illúzió megtörése a feladatuk, éber tudatosságba tudják hozni a feladatot, éber tudatosságban megértik sajkát életük karmikus összefüggéseit és ezáltal elválasszák a feladat valóságát a játékban vállalt szereptől. Ezt megtenni minden szinten meg kell nyitni szívüket, be kell fogadni az Atya Fényét, mely megvilágítja a sejtemlékezetet, miáltal a tudatossági tengely kiegyenesedik, és akkor a SZENT SZIV túllép az ELME és az Annunaki Kódolt Rendszer KORLÁTAIN.
LeMuriai és Atlantiszi kor végén, Nymród nem jött el, azaz a korszak nem lett lezárva; LeMuriai kor végén a Lyra-beliek támadásai illetve az Orion “felbolydulása” következtében, Atlantiszi kor végén pedig, az Annunaki Sas energiái, a mesterséges merkaba mező, a bekövetkezett kataklizmás azt lehetetlenné tették. Így az utolsó 3 Nagy Korszak karmikus leckéi összemosódtak és a megtanult leckék bölcsessége nem épült be a sem a kollektív, sem az egyéni tudat tengelybe. Ezért annyira fontos a Nagy Korszakok megértése, illetve most, a Mega Ciklus végén, az Időn Kívüli ötödik nap utolsó perceiben vagyis az „IDÖK VÉGEZTÉVEL” megnyitni szívünket és a beáramló felemelkedés energiák segítségével tudatosságunk tengelyét Nymródra irányítani, hogy Nymród eljövetelének kozmikus pillanatában felismerjük önmagunkban az ATYA/NYMRÓD Fényét, a SZIV SZERETETÉVEL túllépjünk a dualitás és az elme korlátai által a jó és rossz között ingázó ítélet alkotáson, és a korszakok lezárásával az elmúlt 3 korszak leckéinek BÖLCSESSÉGE beépüljön a kollektív és az egyéni tudat tengelybe.
LeMuriai kor karmikus leckéi első sorban a nemi jellegű fizikai testben a szeretet-szerelem- szexualitás közötti különbség megtanulása és elválasztása volt:
A feltétel nélküli szeretetet a lélek, az egyéni éntudat, a családban és a közösségekben sajátítja el különböző létidőket töltve, különböző élethelyzetekben; mígnem megtanulja, hogy a szeretet az nem érzés, a SZERETET az az ATYA FÉNYÉVEL való REZONANCIA és nem azonos a megértéssel, az elfogadással, az együttérzéssel, a nagyra becsüléssel, vagy az elvárásoknak való megfeleléssel. A SZERETET az az ÖNMAGUNKBÓL FELRAGYOGÓ FÉNY amely EGYÜTT REZEG A TEREMTÖ FÉNY SZERETETÉVEL, MEGVILÁGITJA AZ ELME KORLÁTAIT, MIVEL FELISMERI AZ ATYA FÉNYÉT MINDEN TEREMTMÉNYBEN ÉS EZ A FELISMERÉS ÖNMAGUNK FÉNYÉVEL KEZDÖDIK. Addig nem ismerjük fel mások fényét, míg fel nem ismerjük önmagunkban a fényt, amely megvilágítja az elme korlátait, s szívünk túl nem lép az elme korlátain. Először önmagunkat kell szeretni, igazán szeretni, érezni a rezonanciát Legfelsőbb Énünk Fényével ahhoz, hogy túl tudjunk lépni az ego önös elkülönülésén és a megértés, az elfogadás, az együttérzés és a megbecsülés érzelmi eszközeivel mások fényében is felismerjük az ATYA FÉNYÉT. Ez a FÉNY REZONANCIA az Egységet erősíti, nyitott a másság elfogadására, nem szab feltételeket, mert azt az ego teszi a dimenzionális frekvencia tartomány korlátai között.
A szexualitás nem azonos a szeretettel és nem azonos a szerelemmel. Míg a SZERETETHEZ elég önmagad Fénye, amely rezonanciában van a Teremtő Fény Szeretetével, és akkor is ragyog, ha „nem szeretik viszont”; a szexualitás ennek ellenében a két nemi jellegű fizikai testben élő lélek egymás teste iránti vonzalma, a két nemi jellegű testben élő lélek egyesülési vágya, és e vágy kielégítésének nem alap feltétele sem a szeretet, sem a szerelem, de mindkét fél hozzájárulása szükséges. A lélek, az egyéni éntudat, a szexualitást a párkapcsolatokban tanulja meg, különböző élethelyzetekben a létidőkön át. Míg a SZERETET az REZONANCIA a TEREMTÖ FÉNY SZERETETÉVEL, a SZEKSZUÁLIS VONZALOM az ÉRZÉS, az érzelmi test reakciója a kundalini energia felszabadítására a dualitás ellentétes polaritású közegében. A kundalini (szexuális) energia a leg erősebb ösztönző erő a fizikai létben, és koránt sem korlátozódik a nemi vágy kielégítésére. Bár az utolsó galaktikus év játékában a kundalini kígyó mozgásával, illetve a kundalini energia általi erősítését a KA testnek kivonták a TUDÁS 3D szintjén elérhető tartományaiból és kizárólag a nemi vágy kielégítésére degradálták, mégis a kundalini energia a tisztító tűz, amely a KA testet aktiválni képes és azáltal a magasabb dimenzionális érzékelést is.
A szexualitás, a nemi vágy kielégítése, a párkapcsolat fontos része, de önmagában semmiképpen sem alapja az együttlétnek, mert nélkülözi a Szeretet Fény Rezonanciáját és a Szerelem lelki és szellemi egymáshoz tartozását. A pillanat örömének potenciálját magában hordozza, de nem a boldogság Fény Frekvenciáját.
A boldogság Fény Frekvenciáját a SZERELEM tartja. A lélek, az egyéni éntudat, a szerelem minőségi szintjeit, a családban, a szülök egymás iránti szerelmükből fakadó boldogságuk (vagy hiány esetén boldogtalanságuk) által, és a párkapcsolatokban tapasztalja meg, a különböző létidők, különböző élethelyzeteiben. Itt egy indián bölcsességet idézek:
„Helytelen azt hinnünk, hogy a szerelem hosszas együttlét és kitartó udvarlás gyümölcse. A szerelem a szellemi-lelki rokonság gyermeke, s ha egyetlen pillanat nem hozza létre ezt az összetartozást, hosszú évek alatt sem születik meg soha!”
A Szerelem a két nemi jellegű fizikai testben élő lélek SZELLEMI ÖSSZETARTOZÁSA ÉS REZONANCIÁJA; a SZERELEM ötvözi a két lélek SZELLEMI REZONANCIÁJÁT és a SZERETET REZONANCIÁJÁT A TEREMTÖ FÉNY SZERETETÉVEL a kundalini energia tüzében. A kundalini tüzében egymásba olvadó két lélek EGYMÁS IRÁNTI SZERETET REZONANCIÁJA hozza létre a BOLDOGSÁG FÉNY FREKVENCIÁJÁT ami az IKERLÁNG SZERELEMBEN CSÚCSOSODIK KI. A BOLDOGSÁG FÉNY FREKVENCIÁJÁN a két lélek teljesen egymásba fonódik, tökéletesen kiegészítik egymást, a feminin és a maszkulin energia teljes és tökéletes egységet alkot és a testi, lelki és szellemi szinteken is maradéktalanul adják önmagukat egymásnak. A BOLDOGSÁG FÉNY FREKVENCIÁJÁN a két lélek nem ÖNMAGÁT keresi a párkapcsolatban, hanem EGYMÁST!
Az IKERLÁNG SZERELEM kizárólag egyenes tudatossági tengellyel létezhet, mert a két fizikai testben élő lélek maradéktalanul csakis akkor adhatja önmagát, ha azt adja ami a szívében és a lelkében van, s mind a két lélek egyszerre adó és befogadó is. A ferde tengely ferde értelmezésével az Elme gondol olyanokat, hogy megbántom ha elmondom ami a lelkemet nyomja, vagy mit gondol majd rólam… mert ezek az ego, elme által kifejezett gondolatai, a szív a szeretet otthona ahol nincs ítélet, de ott van a TEREMTÖ FÉNY SZERETETÉNEK REZONANCIÁJA.
Mivel a korszak nem lett lezárva, a megtanult karmikus leckék BÖLCSESSÉGE nem épült be sem a kollektív sem az egyéni tudat tengelybe, így a következő Nagy Korszakban is aktuális karmikus lecke maradt.
Atlantiszi korszakban a kollektív és egyéni karmikus leckék első sorban a felelőség vállalás és a tiszta kommunikáció megtanulása voltak, de a LeMuriai leckék a szeretet-szerelem- szexualitás közötti különbség elsajátítása is meghatározója maradt az élethelyzeteknek.
A felelőség vállalást a lélek, az egyéni éntudat, az önmagával való kapcsolatban tanulja meg, amit aztán tovább visz a családi, a közösségi és a párkapcsolatokban is. Felvállalni önmagát, felvállalni azt ami a szívben van, az egyetlen út túllépni az elme korlátain. Először önmaga előtt kell a léleknek felelőséget vállalnia azért ami a szívben van, mert a SZERETET= A TEREMTÖ FÉNY SZERETETÉNEK A REZONANCIÁJA a szívben lakik, és csak ez a SZERETET, EZ A REZONANCIA AZ ATYA/NYMRÓD FÉNYÉVEL képes megvilágítani, vagyis felismerhetővé tenni, és azáltal túllépni az elme korlátain. Csak akkor tapasztalhatja a lélek önmaga Fényének ragyogását, és terjesztheti azt ki a családban, illetve a közösségekben; és a szívben jön létre a BOLDOGSÁG FÉNY FREKVENCIÁJA is, amit a szív SZERELME ötvöz, de ezért is először önmaga előtt kell felelőséget vállalnia a léleknek, hogy kiterjeszthesse Fényét a párkapcsolatban is. Felelőséget vállalni másért, csak az képes, aki először is felelőséget tud vállalni önmagáért. Ez a felelőség vállalás vonatkozik bármilyen kapcsolatra: szülő-gyermek, gyermek-szülő, testvér-testvér, barát-barát, munkatárs-munkatárs és mindenek felett a szeretett nő, szeretett férfi között. A BOLDOGSÁG FÉNY FREKVENCIÁJA amely a SZIVBEN jön létre és a SZIVBÖL ragyog, nem átalakítani akarja a szülő, a gyermek, a barát, a munkatárs és a szeretett nő/férfi egyéniségét, hanem támogatni a bennük élő Fény csodáját. Ehhez először önmaga Fényéért kell minden léleknek felelőséget vállalnia, s a gyermek akkor tanulja meg az igaz kapcsolatot önmagával, ha a szülök egymás közötti kapcsolatát a BOLDOGSÁG FÉNYFREKVENCIÁJA ragyogja át. Téves azt hinni, hogy a „boldog” gyermekkorhoz elég, ha a szülök külön-külön szeretetükkel halmozzák el a gyermeket, de a kettőjük nap-mint nap példája nélkülözi a FÉNY REZONANCIÁJÁT és a BOLDOGSÁG FÉNYFREKVENCIÁJÁT. Ilyen helyzetekben az önmaga Fényének felismerése és a felelőség vállalás érte, a gyermek tudatában önzőséggé torzulhat.
Mivel az előző kor karmikus leckéinek a BÖLCSESSÉGE vagyis a szeretet- szerelem-szexualitás közötti különbség nem épült be a tudatosság tengelyébe, a felelőség vállalás megtanulása összemosódott az előző kor leckéinek az újra tanulásával.
A tiszta kommunikációt a lélek, az egyéni én tudat, a családban tanulja meg, majd a párkapcsolatban emeli a BOLDOGSÁG FÉNYFREKVENCIÁJÁN AZ ATYA FÉNYÉVEL VALÓ REZONANCIA SZINTJÉRE és terjeszti ki a minden nemű (rokoni, baráti, közösségi, munka stb.) kapcsolatokra. A tiszta kommunikáció nagyon fontos része minden, bármilyen nemű és szintű kapcsolatnak, mert a tiszta kommunikáció arról szól, hogy azt közöljük, első sorban is szeretteinkkel, de embertársainkkal is, ami a SZIVBEN VAN: ÖNMAGUNK FÉNYÉNEK AZ ATYA FÉNYÉVEL REZONÁLÓ IGAZSÁGÁT. Ehhez persze, először is FELELÖSÉGET kell vállalni ÖNMAGUNK FÉNYÉÉRT és AZÉRT, AMI A SZIVÜNKBEN VAN. A SZIV A SZERETET OTTHONA, OTT TANYÁZIK AZ ATYA FÉNYÉNEK REZONANCIÁJA, A SZERELEM ÉS A SZERELEM ÖTVÖZÉSÉVEL LÉTREJÖTT FÉNYFREKVENCIÁJA A BOLDOGSÁGNAK. A SZIVBÖL RAGYOG FÉNYÜNK, ÉS AZ AZ ATYA FÉNYÉVEL REZONÁL, S EZ SZIVÜNK IGAZSÁGA. EZ AZ IGAZSÁG VEZÉRLI A TISZTA KOMMUNIKÁCIÓT, DE ALKALMAZÁSA BÖLCSESSÉGET IGÉNYEL, VAGYIS A SZENT ELMÉNEK A SZENT SZIV SZOLGÁLATÁBAN KELL ÁLLNIA. A SZENT ELME PEDIG, AZ EGYETEMES TUDÁS FREKVENCIÁJÁVAL REZONÁL.
A SZIVBEN NINCSENNEK ÉRZÉSEK, AZOK AZ ÉRZELMI TESTBEN VANNAK, ÉS AZ ELME TOLMÁCSOLJA ÖKET EGYÉNI ÉS DIMENZIONÁLIS KORLÁTAINAK MEGFELELÖEN, AZ ENERGIA ÁTALAKITÓ, ILLETVE ÉRTELMEZÖ CSAKRA ÉRTELMÉBEN.
Atlantiszi korban az energia átalakító illetve értelmező a szív csakra volt, de a tudat tengely a Vega-ra (Lyra azaz Lant csillagkép), majd az Altair-ra (Aquilla azaz Sas csillagkép) mutatott, s ezek az energiák szív csakra által értelmezve, de a megtanult karmikus leckék BÖLCSESSÉGÉNEK hiányában a felelőség vállalást és a tiszta kommunikációt, de a szeretet- szerelem-szexualitás közötti különbség megértését is módosították, első sorban is a szakadár területeken, meg a „központtól” kívül eső részeken.
Mivel LeMuriai kor lezárása elmaradt, karmikus leckéinek BÖLCSESSÉGE nem épült be a tudat tengelybe, a két Nagy Korszak karmikus leckéi egybeolvadtak és a tanulás szintjén maradtak. Atlantisz kataklizmája következtében a korszakok lezárása ismét elmaradt és megsemmisült a Föld Akasha lemeze is, a karmikus leckék BÖLCSESSÉGE ismét nem épült be a tudatossági tengelybe, ezáltal a következő Nagy Korszakban is tanulandó leckékként maradtak jelen.
Az Utolsó Nagy Korszak kollektív és egyéni karmikus leckéi az igaz és a hamis felismerése és elválasztása volt, de Atlantisz és LeMuria karmikus leckéi is újra és újra megjelentek tanulandó leckékként összemosódva a korszak leckéivel az élet helyzetekben. Amellett, Atlantisz bukásával a Föld tudatossági tengelye kibillent, és a ferde tudat tengely a világ ferde értelmezését jelenti. Az igaz és a hamis az előző korszakok leckéivel összeolvadva már ferde értelmezésben van jelen. Az„energia értelmező” csakra a 3D-nek megfélően a 3.ik vagyis a napfonat=ego csakrája, ennek következtében az ego kifejező eszköze, az ELME VETTE ÁT AZ IRÁNYITÁST A SZIV FELETT.
Az igaz értékek felismerését és elválasztását a hamistól a lélek, az egyéni éntudat a családban tanulja meg és terjeszti ki a párkapcsolatra és a közösségi kapcsolatokra. Minden igaz érték, légyen az bármi, a SZIV IGAZSÁGÁVAL REZONÁL, S MAGÁBAN HORDOZZA A SZIVNEK AZ ATYA FÉNYÉVEL VALÓ REZONANCIÁJÁT. FELISMERÉSÉT A MEGTANULT KARMIKUS LECKÉK KOLLEKTIV ÉS EGYÉNI TUDAT TENGELYBE BEÉPÜLT BÖLCSESSÉGE TESZI FELTÉTELESSÉ. S EZ A BÖLCSESSÉG AZ EGYETEMES TUDÁST GAZDAGITJA, AZ EGYETEMES TUDÁS RÉSZE ÉS AZ EGYETEMES TUDÁSBÓL FAKAD.
Mivel a korszakok nem lettek lezárva, A BÖLCSESSÉG nem épült be a tudatosság tengelybe az értékrendszer megváltozott, a SZÍV FÉNY REZONANCIÁJÁNAK VEZÉRLÉSÉT AZ ELME ÉRTELMEZÉSE VÁLTOTTA FEL, A FERDE TUDAT TENGELY, FERDE ÉRTELMEZÉST EREDMÉNYEZVE A 3D DIMENZIONÁLIS KORLÁTAI ÉS AZ ELME EGYÉNI KORLÁTAI KÖZÖTT. AZ ELME ÉRTELMEZÉSE A KARMIKUS UNIVERZUMBAN A DUALITÁS POZITIV ÉS NEGATIV PÓLUSAI KÖZÖTT INGÁZÓ ÍTÉLET ALKOTÁSBAN FEJEZÖDIK KI.
Így, a három Nagy Korszak karmikus leckéi összemosódva, az ELME ferde értelmezésében az igazság keresése, a különbségek, a másság félre értelmezése és az agresszív, a SZIV FÉNYÉT nélkülöző, félrevezető megoldások jellemzik az utolsó 250 millió évet.
Az utolsó Nagy Korszakban, a ferde tengely=ferde értelmezés következtében az emberiség küzd a szeretet- szerelem-szexualitás közötti különbség megértésével, a felelőség vállalás lényegének a minőségi megértésével, a kommunikáció pedig, ami a SZÓ MÁGIA használatára korlátozódik, azt tükrözi ami az ELMÉBEN, és NEM AZT AMI A SZIVBEN VAN. AZ ELME IRÁNYITOTTA SZÓMÁGIA EZEN HASZNÁLATA NÉLKÜLÖZI AZ ATYA FÉNYÉVEL VALÓ REZONANCIÁT, S ÖNMAGUNK FÉNYÉNEK AZ ATYA FÉNYÉVEL REZONÁLÓ IGAZSÁGÁT. Az igaz elválasztása a hamistól, az igazság keresése, az elme ferde értelmezésével és korlátai között az elméletek, tanok s dogmák halmazát hozta létre elkülönülve a SZÍV ÉS A TEREMTÖ FÉNY SZERETETÉNEK REZONANCIÁJÁTÓL, AZ UNIVERZUM EGYSÉGÉTÖL ÉS A BÖLCSESSÉG HIÁNYÁBAN AZ EGYETEMES TUDÁSTÓL, és ezt az elkülönülést csak fokozta az utolsó galaktikus évben az információ áramlásának az Annunakik általi kizárása a 3D kódolt Rendszeréből.
A kibillent, ferde tudat tengely a feminin és a maszkulin energia egyensúlyának a kibillenését is eredményezte; a női azaz a teremtő erő háttérbe szorult a férfi azaz a megnyilvánító erő dominanciája következtében. A női=befogadó=teremtő erő jelenléte nélkül, a férfi=megnyilvánító erő csak a nyers fizikai erőt nyilvánítja meg a napfonat csakra agresszivitásának értelmében.
A 250 millió földi évet számláló Nagy Korszak GALAKTIKUS ÉVEKBEN számolt IDÖTARTAMA 12500 GALAKTIKUS ÉV, vagyis 1 GALAKTIKUS ÉV=20000 FÖLDI ÉVVEL, de úgy is mondhatnánk, hogy húszezerszer lassúbbak vagyunk a galaktikus időnél.
22500 földi évvel ezelőtt, Jézus eljövetelével kezdetét vette a Mega Ciklus Utolsó Nagy Korszakának az utolsó galaktikus éve, ami 20000 földi év, meg az 5 Időn Kívüli Nap, ami 2500 földi év. A Napban végbemenő felgyorsult folyamatok következtében Húsvét misztériuma befejezetlen maradt, (erről a Tér Dinamikájában és a Tévhitek Igézetében lesz bővebben szó) ezért várja mindenki Jézus/Nymród/Krisna stb. újra eljövetelét. Itt, csak a karmikus leckékre vonatkozó részleteket foglalom össze: Jézus keresztre feszítését Marduk a feltétel nélküli szeretet bukásának minősítette és kifejezte uralkodási óhaját a Föld és az Emberiség felett. A Belső Föld 4-5D fényvárosaiban tartózkodó LeMuriaiak, Ádám és MU Királynője ezt elvetették. A Királynő kijelentette, hogy „már pedig a FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETET AZ EGYETLEN AMI FELÜLIR MINDENT!” Marduk erre, az utolsó galaktikus év időtartamára játékot ajánlott, s bár kénytelen – kelletlen beleegyezett, hogy a játék végén az emberiség majd szabad akaratával dönt, hogy merre azaz hová irányítja tudatossági tengelyét, de a feltételeket ö diktálta.
A Föld így játszótérré változott, a lelkek 3-4 GALAKTIKUS ÓRÁIG tartó LÉTIDÖKRE (1 galaktikus óra = 20.83333 földi év, azaz 20 év és 10 hónap) inkarnálódnak fizikai testben és újra játszzák a 3 Nagy Korszak történetét különböző szerepeket vállalva, különbözőképpen a különböző létidőkben; a „történet forgatókönyve” pedig a ferde tudat tengely ferde értelmezésével különbözőképpen variálódott/variálódik és kombinálódott/kombinálódik az Annunaki érdekeknek megfelelően. Hogy a lelkek a szerepeket valósághűen eljátszhassák és megteremtsék valóságukat a szerep minőségében, megjelent a FELEJTÉS FÁTYLA, a membrán a két agyfélteke között. A FELEJTÉS FÁTYLÁNAK következtében a fizikai testben inkarnálódott lélek azonosul a szereppel és a szerepnek megfelelően teremti valóságát az adott forgatókönyv alapján, a ferde tudat tengely ferde értelmezésével és az elme vezérlésével. EZ A SZEREPPEL VALÓ AZONOSULÁS ÉS VALÓSÁG TEREMTÉS AZ ILLÚZIÓ, A JÁTÉK ILLÚZIÓJA. Mert a fizikai valóság, a fizikai létezés az az anyag megnyilvánulási formája és az VALÓS – a SZIV ÁLTAL AZ ATYA FÉNYÉVEL REZONÁL, csak a játékban vállalt SZEREP, és a SZEREP ÉRTELMÉBEN AZ ELME ÁLTAL, AZ EGÓ ESZKÖZEIVEL TEREMTETT VALÓSÁG az ILLÚZIÓ, amely nélkülözi a SZIVNEK AZ ATYA FÉNYÉVEL VALÓ REZONANCIÁJÁT. A BETELJESITENDÖ KÜLDETÉS ÉS A FELADAT AMI EGY-EGY KORSZAKRA SZÓLT, VAGY A LEMURIAIAKRÓL LÉVÉN SZÓ ÁTIVELT A KORSZAKOKON – AZ VALÓS, ÉS ELVÁLASZTANI A VALÓSÁGOT AZ ILLÚZIÓTÓL AZ ANNYIT TESZ, MINT ELVÁLASZTANI A FELADATOT AZ UTOLSÓ GALAKTIKUS ÉV JÁTÉKÁBAN VÁLLALT SZEREPEKTÖL. Kryon erre mondja többször, hogy tudnod kell ki vagy valójában, hogy megértsd a játék illúzió voltát.
A megegyezés Mardukkal úgy szólt, hogy amint az első ember ráébred, hogy ki is valójában, azaz kinek a fizikai teste és megérti az utolsó galaktikus év játékában vállalt szerep illúzióját, az Annunakik távoznak. Marduk döntő feltételei közé tartozott, hogy az angyali és arkangyali karok nem segíthetik közvetlenül az emberiséget, azonkívül, a Királynő és a Király nem vehetnek részt a játékban, csak az utolsó létidben – mert az ö feladatuk az illúzió megtörése.
Az Annunakik távozása hosszas tárgyalások után 2010 áprilisának végén következett be.
Az utolsó galaktikus év játékában, az elmúlt 22500 évben történt a Tér- Idő hamisítása, az pedig kitűnő alapul szolgált a „tudományok” és a történelem meghamisítására, amit a ferde tudat tengelyeredményezte ferde értelmezés meg a felejtés fátyla csak megkönnyített, annál is inkább mert az Akasha lemez megsemmisült, az Univerzum információ áramlása pedig, az azt lehetővé tevő energia központok Annunakik általi lezárásának következtében, nem érte el a 3D kódolt (vallási-társadalmi- erkölcsi kódok) rendszerét. Ezáltal a 3 Nagy Korszak összemosódott karmikus leckéi különböző variációkban, az elme által vezérelve, a ferde tengely eredményeként ferdén értelmezve vannak jelen;és az emberiség újra és újra teremti a különböző „forgatókönyvek” alapján a karma beteljesedését.
A dualitás pólusai között az elme ítélet alkotásai megnehezítik a szív megnyitását. Ez kihívás mindenki számára mert a ferde értelmezés eredményeként az érzelmek feletti uralmat az elme a szív feletti uralomként tolmácsolja. A SZIV pedig nem az érzelmek, hanem a SZERETET otthona, az ÉRZELMEK az ÉRZELMI TESTBEN vannak és az elme értelmezi őket. Uralkodni az érzelmeken az az érzelmi test uralását jelenti.
ELMÉVEL URALKODNI AZ ÉRZELMI TEST FELETT AZ A DUALITÁS POZITIV ÉS NEGATIV PÓLUSAI KÖZÖTTI ITÉLET ALKOTÁS; SZIVVEL URALNI AZ ÉRZELMI TESTET PEDIG A SZERETET KITERJESZTÉSÉT JELENTI TELJES LÉNYÜNKRE ITÉLET ALKOTÁS NÉLKÜL, EZ A SZIV MEGNYITÁSA S A POLARIZÁCIÓ SEMLEGESITÉSE.
A pozitív pólus erősítése nem szünteti meg az ellen pólus jelenlétét, ezért a „pozitív gondolkodás” a szív megnyitása, azaz a SZIV FÉNY REZONANCIÁJA nélkül, az elme ferde értelmezésében, ugyancsak a kódolt rendszert erősíti. A SZERET KITERJESZTÉSE EGÉSZ LÉNYÜNKRE, ÖNÖN FÉNYÜNK RAGYOGÁSÁNAK FELISMERÉSE ÉS KITERJESZTÉSE ÖNMAGUNKKAL KEZDÖDIK, és az Ahimsa nyamaja: „ne árts senkinek” eredetileg úgy hangzik, hogy: „ne árts sem önmagadnak sem másoknak!” A ferde tengely=ferde értelmezés által a „ne árts senkinek” nyama a mindenki elvárásainak való megfelelés igyekezetévé torzult, miközben senki sem sérül csak önmagad. (Mind erről bővebben a Tévhitek Igézetében lesz szó)
A rövid létidők (mindössze 3-4 galaktikus óra azaz 60-80 földi év) és a sűrű szerep csere tette lehetővé, hogy a BÖLCSESSÉG hiányában a FERDE ÉRTELMEZÉS ÁTHATOTTA A LELKI SZINTEKET, A KÖZTES LÉTET, A 3D FELSIKJAIT ÉS A 4D ALSIKJAIT IS. Ez az Annunaki céloknak megfelelően irányította az eseményeket, mert az emberiség szabad választása, amit Marduk ugyan elfogadott, de az csak és kizárólag az elme által befolyásolható. Ha manipulálni tudják az elmét, akkor befolyásolni illetve irányítani tudják az emberiség szabad választását is. Azon kívül, csak a SZÍV képes befogadni a Teremtő Fény Frekvenciáit, s ha a szív szolgálja az elmét, az elme ferde értelmezésével, a napfonat csakra energia átalakításával, az elme döntései elkülönülnek az Atya Fényével való Rezonanciától a Szívben. A karmikus leckék pedig újfent, új „forgatókönyv” szerint, tanulandó leckék maradnak. Ezt az állapotot igyekeztek az Annunakik elmélyíteni, mert ez igazolta volna, hogy az emberiség képtelen MEGNYITNI SZIVÉT az ATYA FÉNYÉNEK és azáltal feljebb lépni a TUDATOSSÁG ÖRÖKKÉ TÁGULÓ SPIRÁLJÁN, tehát szükségszerű uralkodásuk a Föld felett.
2500 évvel ezelőtt befejeződött a Mega Ciklus Utolsó Nagy Korszaka és elkezdődött az 5 IDÖN KIVÜLI NAP, amikor a vonalon futtatott idő kiegyenlítődik a galaktikus idővel; a kollektív és az egyéni karma beteljesedik; Nymród eljövetelével és a korszak lezárásával – ami Mu Királynőjének és Királyának a feladata Nymród jelenlétében – a korszak alatt megtanult karmikus leckékből kivont BÖLCSESSÉG beépül a tudat tengelybe. A korszak 250 millió éve alatt az emberiség által FöldAnya testébe lehorgonyozott energiákat FöldAnya felszabadítja, és azáltal mozgásba lendül a tér dinamikája.
Most az 5-ik IDÖN KIVÜLI NAP utolsó perceiben vagyunk, a hatalmas változások és a váltás küszöbén. Mind ez teljesen nyilvánvalóvá válik az illúzió megtörésével. Mert a játék vagyis az utolsó galaktikus év befejeződött, az emberiség már az illúzió illúzióját teremti nap mint nap, de az „idők végeztével, az utolsó percben” Nymród újra eljő, amikor a SZIVEK MEGNYITÁSÁVAL a tudatosság tengelyét, a tengelyt ami körül minden forog, újra Nymródra irányítja az emberiség, azáltal a tengely kiegyenesedik, a pólus elfoglalja eredeti helyét…Most a 3 Nagy Korszak egyszerre lesz lezárva, zárul a Mega Ciklus is, és az emberiség azaz a 12 DNS helixel rendelkező fizikai test kísérletének első szakasza is. Az emberiség hatalmas feladatot teljesített a kísérlet első szakaszában, mert a feladat nem kevesebb volt, mint lehozni és lehorgonyozni a FÉNYT a sűrű anyagba.2010 májusában az Annunakik távozása után ez az üzenet jött hozzám: „AZ ANNUNAKI SAS FELSZÁLLT! A KARMA BETELJESEDETT!”
FöldAnya megkezdte a bensejébe lehorgonyozott és felgyülemlett energiák felszabadítását, a tér dinamikája mozgásba lendült. És most zárulnak az Univerzum és az Omniverzum nagy ciklusai is, és kezdődnek az új ciklusok. Az ÚJ FÖLDÖN kezdődik az új Mega Ciklus Első Nagy Korszaka és a 12 DNS helixes fizikai test kísérletének a következő szakasza, a tudatosság örökké táguló spiráljának egy magasabb dimenzionális szintjén, az elmúlt Mega Ciklus BÖLCSESSÉGÉNEK a tudat tengelybe való beépülésével.
Az eredeti írást Izabella oldalán találjátok: http://www.fluidemerald.com/?page_id=693

Posted 2011. március 27. by eletkert

11 responses to “Spirituális fejlődésünk

Subscribe to comments with RSS.

 1. drága Ildikóm! Csak most olvastam el utóbbi napjaid beszámolóját. Az érzéseimet most nem írom le, de az utóbbi napokban hallottam egy nagyon jó módszert.Ha úgy érzem, hogy valami nem megy, vagy nem értem, akkor egyet vissza kell lépnem, hogy legyen jobb rálátásom a dolgokra. És csendben megvárni, mig egyszercsak kivilágosodik minden. Lehet, hogy ez az álmaid kertje, de lehet, hogy csak azt hiszed, és van egy sokkal jobb megoldás. Az Égiek jobban tudják, mi szolgálja céljaidat. Bocs, nem tanítgatni akarlak, csak nagyon szeretlek. Marika

 2. Szia Marika!
  Teljesen igazad van! Éppen ezt teszem most! Kivontam onnan az energiáimat, elmegyek nézek másikat, illetve egy kibérelhető házat, amíg megtalálom az igazit.
  Puszi:
  Ildi

 3. Drága Ildikóm! Köszönöm ezt a NAPOT és szivemből kívánom, hogy a mai nap is és a többi sokszoros örömet hozzon Neked, Bármi lesz a megoldás, az ÖRÖM legyen.
  Puszi Marika

 4. Ildikóm! Tele van minden éltető energiával!!! Mintha nem is én lennék. Minden és mindenki ujjászületik, aki hagyja. V alahogyan azt érzem, hogy Te repülni tudnál. Szerintem Te repkedsz is. Bármit is találsz, az a Tied. Te még a jég hátán is megélsz. Te erős vagy. Te élettel teli vagy. Rengeteg erő van benned, amiből a többiek is táplálkozhatnak. Nemcsak fizikailag. Jó, hogy vagy Ildikó. Szeretettel Marika

 5. Drága Marika!
  Boldog vagyok, hogy te is ezt érzed! Szárnyalj csak! Ne fogd vissza magad:-))
  Bizony, 4000 kilométer megtétele után én is rájöttem, hogy rengeteg csodás helye lehet az Életkertnek:DDD De legalább már tudom. Ott lesz, ahol mindenkinek a legjobb!
  És ez így van…
  Áldás és millió angyali puszi neked!!!

 6. Nem is kell akkor annyit beszélni! Ott , valahol, egy nyelvet beszélünk, szavak nélkül is, Marika

 7. Drága Ildikóm! Napok óta nem beszéltünk, de nem akartalak zav arni, gondoltam, amint ráérsz, úgyis jelentkezel, A mostani beszámolód igéretteljes, köszönöm. Tegnap én is voltam kirándulni a barátaimmal és ki vagyok cserélve.
  Csodálatos idő és környékek, emberek.
  Óvatosan az energiával, mert féltelek, hogy kimerülsz. Ez az idősebbek örökös aggodalmaskodása. Bocs.
  Sokszeretettel puszillak Marika

 8. Szia Marika!
  Nagyon örülök, hogy voltál kirándulni! Majd hozzám is jöhetsz! Csodás helyeket járhatunk ott be, kijelölt kék túra útvonal megy át a falucskán.
  Nagyon remélem, hogy most már sikerülni fog és minden rendben lesz. De ha nem, akkor is edzett vagyok már. Tovább keresek:-))) Az energiáim csordultig vannak, amit köszönhetek annak is, hogy nap, mint nap, ilyen csodás helyeken járok. Képzeld, ha már itt is fogok lakni:-)))
  Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen figyelmet szentelsz nekem és az Életkertnek. Tiszta szívemből remélem, hogy mihamarabb vendégül láthatlak ott, és kirándulunk egyet. Természetesen a kajcsi az jár:DDD
  Most pakolok ezerrel, barátnőm segít. Jelentkezem, ahogy tudok-)
  Millió puszi neked:
  Ildikó

 9. Köszönöm jelentkezésedet. Most volt itt Marianna, tudod, a nagykátai postakocsis, nagyot beszélgettünk, Téged is emlegettünk, és nagyon örülünk a fejleményeknek. Tudxtam, hogy van és lesz energiád. A Jóisten adjon még sok örömet ehhez a sok munkához. Puszi Marika

 10. Szervusz ki nyusziszemű! Hálás vagyok a Mindenhatónak is, hogy ilyen szépen leírtál mindent, mi is erőre kapunk általa. Valóban én is megtapasztaltam, hogy ha valamit ki erőszakolok az életben, akkor esetleg megkapom, de aztán nem sok köszönet van benne. Milyen jó, hogy elmondod a tapasztalataidat nekünk, is, Millió puszi neked és segítőidnek. Marika

 11. Drága Ildokóm! Régen írtam, remélem azért nem felejtesz el. Nagyon örülök ujjabb jelentkezésednek, és a figyelmeztetésnek: NE ZÁRJUK EL A CSAPOT. Semmilyen csapot. Szeretetünk csapját sem. meg a beszélgetését sem. szükségünk van egymásra, egymás tapasztalatára.
  Majd látjuk egymást. Írj megint, ahogy teheted.
  Millió puszi Marika

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: